Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Ny studie visar att probiotika från Probi kan öka järnabsorptionen hos kvinnor i fertil ålder

08:45 / 10 June 2014 Probi Press release

Järnbrist är en av de vanligaste bristsjukdomarna i världen och man räknar med att ca 30 % av svenska kvinnor har brist på järn. Det är därför av stor vikt att öka såväl intaget av järn, som upptaget av järn från kosten.

I en nyligen slutförd måltidsstudie visades att intag av en av Probis bakteriestammar, Lactobacillus plantarum DSM 9843, kan öka upptaget av järn vilket kan leda till minskad risk för järnbrist. Lactobacillus plantarum DSM 9843 (LP299V®) ingår i ProViva, GoodBelly och Probi Mage® och har tidigare visats minska mag-tarmbesvär.

Bakgrund
Järnbrist och låg järnstatus är vanligt förekommande hos barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder i både västvärlden och i utvecklingsländer. Detta kan leda till järnbristanemi, med försämrad kognition och ett sämre immunförsvar som följd. Menstruerande kvinnor har stora behov av järn och ofta inte tillräckligt högt intag av järn och/eller för låg tillgänglighet av järnet i kosten. Vid järnbrist kan kroppen öka upptaget av järn men oftast sker inte en tillräcklig ökning för att bristen ska försvinna och det finns därför behov av produkter som kan öka järnupptaget. Ett annat alternativ för personer med järnbrist är att inta läkemedel med hög halt järn. Dock ger dessa ofta biverkningar i form av mag-tarmbesvär.

Studien
Studien har utförts av en forskargrupp ledd av Lena Hulthén, professor i klinisk nutrition vid Göteborgs universitet. Kvinnor i åldrarna 21-40 år fick inta en måltid med eller utan en kapsel med frystorkad Lactobacillus plantarum DSM 9843. Absorptionen av järn mättes genom att måltiderna märkts med två olika stabila järnisotoper.

Resultaten visade att absorptionen av järn från måltiden som innehöll Lactobacillus plantarum DSM 9843 var 30 % högre än absorptionen från måltiden utan probiotisk bakterie (signifikant skillnad). Slutsatsen av studien är att intag av frystorkad Lactobacillus plantarum DSM 9843 i en kapsel kan förbättra järnupptaget betydligt hos kvinnor i fertil ålder.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Gun-Britt Fransson, Forsknings- och utveklingsdirektör, Probi, tel +46 46 286 89 74 eller mobil +46 705 95 73 27, e-post: gun-britt.fransson@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi  omsatte 102 MSEK under 2013. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 4000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/