Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi lanserar Probi Digestis® i Turkiet

08:45 / 6 May 2014 Probi Press release

Probi har tecknat ett distributionsavtal med Impexia, ett väletablerat marknadsförings- och försäljningsbolag med läkemedelsinriktning på den turkiska marknaden. Impexia planerar att lansera Probi Digestis® under kvartal 3, 2014.

Turkiet är en snabbt växande ekonomi där probiotikamarknaden är i stark utveckling med ett flertal nya aktörer som lanserat probiotiska produkter. Marknaden expanderar och nya märken växer i takt med allt fler erkännanden från läkarkåren och den medicinska världen gällande probiotikans hälsofördelar.

"Impexia kommer satsa kraftfullt för att ta marknadsandelar framöver", säger Probis VD Peter Nählstedt. "Impexia är en stark samarbetspartner för Probi, med god tillgång till de geografier på den turkiska marknaden som har särskilt stor potential för Probi Digestis®. Probi Digestis® har visat positiva resultat i en lång rad kliniska studier rörande maghälsa, exempelvis minskning av IBS-relaterade symptom" tillägger Peter Nählstedt. (IBS=Irriterad grovtarm)

Probi Digestis® baseras på Lactobacillus plantarum 299v, som inriktar sig på uppsvälldhet, gasbildning och smärta, vilka är vanliga besvär som ibland är milda eller tillfälliga, men ofta så allvarliga att de orsakar en försämrad livskvalitet för dem som lider av dem.

"Probi Digestis® kommer att lanseras under Probis varumärke i Turkiet, för att betona den probiotiska ingrediensens höga kvalitet och dess ursprung", säger Tayfun Kapcioglu COO, Impexia; och tillägger: "Probi Digestis® kommer att säljas av Impexias säljkår med inriktning på allmänpraktiserande läkare och gastorenterologer samt på det stora antalet apotek som finns på den turkiska marknaden".

"Probi ser fram emot att lansera på den turkiska marknaden och vi kommer att stödja denna viktiga lansering genom att aktivt delta med vårt kunnande och vår erfarenhet i marknadsföringen", säger Peter Nählstedt. "Vi ser med tillförsikt fram emot ett fruktbart samarbete med Impexia i Turkiet.".

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Niklas Bjärum, Marknads- och Försäljningsdirektör, Probi, tel +46 46 286 89 67 eller mobil +46 705 38 88 64, e-post: niklas.bjarum@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi  omsatte 102 MSEK under 2013. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

OM IMPEXIA
Impexia är ett marknadsförings- och försäljningsbolag med läkemedelsinriktning som är aktivt på den turkiska marknaden. Bolaget importerar medecinteknik från Europa och hudvård/kosmentikprodukter från USA. Impexia levererar produkter till mer än 5 000 apotek i Turkiet och har starka mediakopplingar, vilket skapar unika möjligheter för promotion och varumärkesbyggande.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/