Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

NYA LANSERINGAR PÅ VIKTIGA MARKNADER

08:45 / 29 April 2014 Probi Press release

FÖRSTA KVARTALET 2014
  • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 26,4 MSEK (25,4).
  • RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,1 MSEK (6,0).
  • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 5,0 MSEK (4,9).
  • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 0,55 SEK (0,54).
  • KASSAFLÖDET uppgick till 3,6 MSEK (8,6).
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET:
  • Probi tecknade distributionsavtal för Probi Mage® med Dongkook Pharmaceuticals, Sydkorea.
  • Symrise har ökat sitt aktieinnehav i Probi till 46,6 procent.
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN:
  • Probi tecknade distributionsavtal med Sanofi Consumer Healthcare för lansering av Probi Digestis® i Sydkorea.
  • Ny studie visar att probiotika från Probi kan minska risken för benskörhet.

VD-KOMMENTAR:
"Vi ser fortsatt mycket stark tillväxt inom affärsområdet Consumer Healthcare. Nettoomsättningen ökade med 24 procent till drygt 16 MSEK jämfört med Q1 2013. Vårt arbete med att höja marginalerna i varuförsäljningen börjar ge resultat och vi lyckas behålla vår totala resultatnivå även med en allt större andel varuleveranser i förhållande till royaltyintäkter. Under början av 2014 har vi tecknat två nya avtal gällande distribution av vår magprodukt i Sydkorea med lanseringar under andra kvartalet 2014. I USA har vi utökat vår närvaro i den viktiga Health Food-kanalen genom produktlanseringar av Solgar/NBTY och Threshold. Med dessa lanseringar i USA och Sydkorea är två viktiga grundstenar på plats för vår fortsatta internationella expansion. Samarbetet med Symrise har också gett oss möjligheter att titta på nya lösningar inom livsmedel, framförallt i Asien, vilket på sikt åter skulle kunna skapa tillväxt inom vårt andra affärsområde, Functional Food." säger Peter Nählstedt, VD för Probi.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0723-86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Niklas Brandt, CFO Probi, tel: 046-286 89 26 eller 0706-62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-04-29 kl. 08.45.

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi  omsatte 102 MSEK under 2013. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/