Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Ny studie visar att probiotika från Probi kan minska risken för benskörhet

08:45 / 11 April 2014 Probi Press release

Benskörhet är ett allvarligt hälsoproblem, som leder till höga kostnader för samhället och stort lidande för de drabbade. Med befolkningens stigande ålder ökar antalet frakturer och det är därför av stor betydelse för såväl sjukvården som den enskilde att nya behandlingar som kan både förebygga och behandla sjukdomen utvecklas.

En nyligen publicerad studie visar att intag av Probis bakteriestammar; Lactobacillus paracasei DSM13434, Lactobacillus plantarum DSM 15312 och Lactobacillus plantarum DSM 15313 minskar risken för benförlust hos möss vilket kan leda till minskad risk för benskörhet och frakturer.

Bakgrund
Bara i Sverige inträffar varje år cirka 70 000 frakturer som kan kopplas till benskörhet. Bland kvinnor över 65 år har ca 25 procent redan fått en fraktur. Dessa kvinnor har därefter en starkt förhöjd risk för att drabbas av ytterligare frakturer senare i livet. Studier har visat att åldersrelaterad benförlust till största delen beror på miljöfaktorer, som till exempel kost, fysisk aktivitet och inflammationsstatus. Det är sedan tidigare känt att inflammatoriska tillstånd i tarmen är associerade med låg benmassa vilket också tyder på en koppling mellan mag-tarmsystemet och skelettet.

Studien
Studien som nyligen publicerats i PLOS ONE (DOI: 10.1371/journal.pone.0092368) har genomförts av en forskargrupp i Göteborg under ledning av Docent Klara Sjögren och Professor Claes Ohlsson. I studien undersöktes den förebyggande effekten av probiotika hos möss med framkallad benförlust motsvarande den som sker efter klimakteriet. Mössen behandlades antingen med bakterien Lactobacillus paracasei DSM13434 eller med en kombination av tre bakterier, Lactobacillus paracasei DSM13434, Lactobacillus plantarum DSM 15312 och Lactobacillus plantarum DSM 15313 (Probi AB). Som kontroller användes en grupp med framkallad benförlust som inte fick någon probiotika och en grupp med helt obehandlade möss. Mössen i studien behandlades med probiotika under totalt 6 veckor, 2 veckor före och 4 veckor efter framkallad benförlust.

Resultat
Studien visar att intag av probiotika signifikant minskar benförlust jämfört med kontroller. Dessutom leder intag av probiotika till lägre kalcium förlust i urin och till lägre nivåer av inflammatoriska markörer.

Sammanfattningsvis pekar resultaten i studien på att probiotika kan minska risken för benförlust genom att påverka immunsystemet och minska inflammationen i kroppen.

Probiotics protect mice from ovariectomy-induced cortical bone loss. Ohlsson C (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ohlsson%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637895), Engdahl C (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Engdahl%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637895), Fåk F (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=F%C3%A5k%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637895), Andersson A (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Andersson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637895), Windahl SH (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Windahl%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637895), Farman HH (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Farman%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637895), Movérare-Skrtic S (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mov%C3%A9rare-Skrtic%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637895), Islander U (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Islander%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637895), Sjögren K (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sj%C3%B6gren%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637895). PLoS One. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Probiotics+protects+mice+2014+Sjogren) 2014 Mar 17;9(3):e92368. doi: 10.1371/journal.pone.0092368. http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0092368.  

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Gun-Britt Fransson, Forsknings- och utveklingsdirektör, Probi, tel +46 46 286 89 74 eller mobil +46 705 95 73 27, e-post: gun-britt.fransson@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi  omsatte 102 MSEK under 2013. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/