Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi utser Glenn Gibson, Maria Rescigno och Henrik Vestergaard till nya medlemmar i sitt Vetenskapliga Råd

08:45 / 24 October 2014 Probi Press release

Probi förnyar sitt Vetenskapliga Råd i syfte att ytterligare stärka sin probiotiska verksamhet genom ökad förståelse för mikrobiomet och dess inverkan på hälsa.

 (https://www.google.se/imgres?imgurl=http://manuelanthony.files.wordpress.com/2012/01/professor_glenn_gibson.jpg&imgrefurl=http://manuelanthony.wordpress.com/2012/01/21/dr-glenn-gibson-autisme-et-probiotiques/&docid=e74qk6MtrYVehM&tbnid=igrHxb_G-vgJ8M:&w=327&h=500&ei=ecwOVJq9H-PqyQP7k4HwBg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c)Glenn Gibson är Professor i Livsmedelsmikrobiologi och Ansvarig för Livsmedels Mikrobiell Vetenskap vid Universitet i Reading, Storbritannien. Glenns nuvarande forskning innefattar akut och kronisk tarmsjukdom, autism, fetma, nya prebiotika samt human metabonomik. Andra kompetensområden är probiotika, gastroenterit relaterad till sport, metabola syndromet samt tarmflorans utveckling med åldern.

Prof. Maria Rescigno ansvarar för enheten för Dendritisk Cellbiologi och Immunterapi vid Europeiska Institutet för Onkologi i Milano, Italien. Hennes främsta intresseområde är mukosa immunologi, särskilt antigenpresentation av dendritiska celler och bakteriella förlopp i tarmen. Hennes forskning omfattar även studier av värd-mikrob interaktioner i tarmmukosan.

Henrik Vestergaard är Docent vid Novo Nordisk Foundation Center för Basal Metabol Forskning i Köpenhamn, Danmark. Som specialist i internmedicin och endokrinologi, har Henrik klinisk erfarenhet och expertkunskap inom området metabola sjukdomar. Hans nuvarande forskning innefattar arvsmassans roll i hjärt- och kärlsjukdomar, glykemisk kontroll, prediabetes och typ 2-diabetes.

"Våra nya rådsmedlemmar är högt respekterade inom sina respektive forskningsområden", säger Peter Nählstedt, VD för Probi. "Vi är mycket glada att de accepterat att ingå i vårt Vetenskapliga Råd och ser fram emot givande diskussioner om Probis vetenskapliga utveckling. Vi vill också tacka avgående rådsmedlemmar för värdefulla insatser genom åren "

Ytterligare medlemmar i Probi Vetenskapliga Råd är:
Hans Wigzell, Professor i Immunologi vid institutionen för Mikrobiologi, Tumör och Cellbiologi vid Karolinska Institutet, Stockholm.
Lars Gatenbeck, MD, PhD, Grundare och Styrelseordförande i Life Equity Group, Stockholm.
Jan Nilsson, Professor i Kardiovaskulär Experimentell Forskning vid Lunds Universitet.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Gun-Britt Fransson, Forsknings- och utveklingsdirektör, Probi, tel +46 46 286 89 74 eller mobil +46 705 95 73 27, e-post: gun-britt.fransson@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi  omsatte 102 MSEK under 2013. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 4000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/