Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 54 % TILL 37,1 MSEK I TREDJE KVARTALET

08:45 / 29 October 2014 Probi Press release

TREDJE KVARTALET 2014
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 37,1 MSEK (24,1).
 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 9,0 MSEK (4,5).
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 7,1 MSEK (3,7).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 0,77 SEK (0,41).
 • KASSAFLÖDET uppgick till 3,3 MSEK (4,2).    

      

ACKUMULERAT 2014
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 95,3 MSEK (76,1).
 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 20,5 MSEK (15,1).
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 16,4 MSEK (12,4).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 1,80 SEK (1,36).
 • KASSAFLÖDET uppgick till 6,3 MSEK (4,1). Probi har lämnat utdelning på 6,8 MSEK (6,8).

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET:
 • Probi och Pharmavite utökar samarbetet i USA och på internationella marknader.
 • NBTY lanserade produkter baserade på Probi Digestis® i amerikansk detaljhandel.
 • Ytterligare en studie bekräftade att probiotika från Probi kan öka järnabsorptionen hos kvinnor i fertil ålder.
 • Vifor lanserade Probi Defendum® i Schweiz.
 • Avtal om lansering av Probi Defendum® i Nordamerika tecknades med Metagenics.

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN:
 • Probi tecknade distributionsavtal med Laboratório Daudt för lansering av Probi Digestis® i Brasilien.

 

VD-KOMMENTAR:
"Tredje kvartalet blir med god marginal vårt bästa kvartal hittills. Nettoomsättningen på 37,1 MSEK motsvarar en tillväxt på 54 procent jämfört med tredje kvartalet 2013. Vår tillväxt ligger på 25 procent till och med tredje kvartalet och vi växer med ökad lönsamhet. Rörelsemarginalen för rapportperioden är något högre än under 2013. Liksom under de senaste kvartalen ligger tillväxten inom affärsområdet Consumer Healthcare där vi hittills i år ökat nettoomsättningen med 53 procent jämfört med motsvarande period 2013. Tillväxten här är främst driven av framgångsrika lanseringar tillsammans med våra samarbetspartners på den nordamerikanska och sydkoreanska marknaden. Den starka globala efterfrågan på våra produkter gör att vi nu ser över organisationen för att säkerställa att vi har de resurser som behövs för att ta tillvara marknadsmöjligheterna inom båda våra affärsområden under de kommande åren." säger Peter Nählstedt, VD för Probi.
 

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS:
Tid: Onsdag 29 oktober 2014 kl. 10.00. Telefonnummer: 08-51999030. Deltagare från Probi: Peter Nählstedt, VD och Niklas Brandt, CFO. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.seoch www.financialhearings.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0723-86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Niklas Brandt, CFO Probi, tel: 046-286 89 26 eller 0706-62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se
 

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande 2014-10-29 kl. 08.45.
 

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 102 MSEK under 2013. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/