Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Symrise har ökat sitt innehav i Probi till 30,03 procent, vilket föranleder budplikt

09:35 / 13 January 2014 Probi Press release

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller något annat land där det skulle krävas ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Symrise har ökat sitt innehav i Probi till 30,03 procent, vilket föranleder budplikt

Probi har informerats om att Symrise AG ("Symrise") den 10 januari 2014 har förvärvat 11.010 aktier i Probi AB (publ) ("Probi" eller "Bolaget"), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, varefter Symrise innehar 2.812.505 aktier i Probi. Symrises aktieinnehav i Bolaget har därmed ökat från omkring 29,91 procent av aktierna och rösterna till omkring 30,03 procent av aktierna och rösterna.

Detta innebär att Symrise är skyldigt att lämna ett så kallat budpliktsbud till samtliga aktieägare i Probi. Symrise meddelar att man inom fyra veckor avser att återkomma med besked om ett eventuellt budpliktsbud avseende resterande aktier i Bolaget. Om ett sådant budpliktsbud lämnas kommer, enligt Symrise, det erbjudna priset att uppgå till 40,10 kronor per aktie, vilket motsvarar det högsta pris som Symrise har betalat under den senaste sexmånadersperioden.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Per Lundin, Styrelseordförande, Probi, mobil +46 705 74 11 71 e-post:

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Totala intäkter 2012 var 100,4 miljoner SEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/probi/r/symrise-har-okat-sitt-innehav-i-probi-till-30-03-procent--vilket-foranleder-budplikt,c9519941

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9519941/199158.pdf

Show as PDF