Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Probi lanserar Probi Digestis® i Brasilien

Probi har undertecknat ett distributionsavtal med Laboratório Daudt, Brasiliens äldsta läkemedelsföretag, som har verkat på marknaden i 130 år. Ef...

08:45 / 14 Oct Probi Press release

Probi lanserar Probi Digestis® i Turkiet

Probi har tecknat ett distributionsavtal med Impexia, ett väletablerat marknadsförings- och försäljningsbolag med läkemedelsinriktning på den turk...

08:45 / 6 May Probi Press release

Probis årsstämma 2014

På Probis årsstämma den 29 april 2014 i Lund beslutades bland annat följande:
Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förs...

17:00 / 29 Apr Probi Press release

NYA LANSERINGAR PÅ VIKTIGA MARKNADER

FÖRSTA KVARTALET 2014
NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 26,4 MSEK (25,4).
RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,1 MSEK (6,0).
RESULTAT ...

08:45 / 29 Apr Probi Press release

Sanofi lanserar Probi Digestis® i Korea

Probi har tecknat ett distributions- och leveransavtal med Sanofi. Till följd av detta genomför Sanofi Consumer Healthcare i Korea under april 201...

08:45 / 15 Apr Probi Press release

Probis årsredovisning för 2013

Probis årsredovisning för 2013 är offentliggjord.
Probis årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.probi.seunder In...

08:45 / 2 Apr Probi Press release

Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ)

Aktieägarna i Probi AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl 15.00 i Elite Hotel, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund...

08:45 / 27 Mar Probi Press release

Probi får strategisk amerikansk order

Probi har fått en större order från det amerikanska egenvårdsföretaget Pharmavite på 3,6 Mkr. Ordern avser kosttillskottet Probi Digestis® som frä...

08:45 / 21 Mar Probi Press release