Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Fortsatt Tillväxt Inom Consumer Healthcare

08:45 / 20 August 2013 Probi Press release

ANDRA KVARTALET 2013

· Nettoomsättningen uppgick till 26,5 MSEK (21,9). · Rörelseresultatet uppgick till 4,6 MSEK (2,2). · Resultat efter skatt uppgick till 3,8 MSEK (2,0). · Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,42 SEK (0,22). · Kassaflödet uppgick till -8,7 MSEK (-2,6). Probi har lämnat utdelning på 6,8 MSEK (6,8). 

FÖRSTA HALVÅRET 2013

· Nettoomsättningen uppgick till 51,9 MSEK (52,5). · Rörelseresultatet uppgick till 10,6 MSEK (10,6). · Resultat efter skatt uppgick till 8,7 MSEK (8,4). · Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,96 SEK (0,92). · Kassaflödet uppgick till 0,0 MSEK (7,2). Probi har lämnat utdelning på 6,8 MSEK (6,8).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET:

· Probi tecknade avtal med AlenMed Promotion SIA för distribution av Probi Digestis® och Probi Defendum® i Vitryssland. · Gun-Britt Fransson, Probis forskningsdirektör, utsågs till tillförordnad VD.

 VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN:

· Probi tecknade avtal med Bio-Life för distribution av Probi Digestis® i Malaysia. · Probi tecknade avtal med Botanic Pharma för distribution av Probi Digestis® i Marocko.

VD-KOMMENTAR:

"Vi har under en tid ökat våra resurser inom Consumer Healthcare, och det är glädjande att vi nu ser positiva effekter av denna satsning. Nettoomsättningen inom affärsområdet ökade med 21 procent till knappt 30 MSEK under första halvåret. Tillväxten är främst driven av en positiv utveckling på den nordamerikanska marknaden. Under sommaren har vi också tecknat två nya avtal i Asien och Östeuropa, två marknader som är prioriterade för vår fortsatta tillväxt. Vi ser både Bio-Life och AlenMed som strategiska partners för vår framtida expansion i respektive region.", säger Gun-Britt Fransson, tf VD för Probi.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Gun-Britt Fransson, tf VD Probi, tel: 046-286 89 74 eller 0705-95 73 27, e-post: Niklas Brandt, CFO Probi, tel: 046-2868926 eller 0706-62 98 83, e-post:

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-08-20 kl. 08.45.

OM PROBI

Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Totala intäkter 2012 var 100,4 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/probi/r/fortsatt-tillvaxt-inom-consumer-healthcare,c9453492

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9453492/150951.pdf

Show as PDF