Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Michael Oredsson lämnar Probi - Gun-Britt Fransson ny t f VD

08:45 / 24 May 2013 Probi Press release

Michael Oredsson slutar som VD på Probi för att börja som VD på det börsnoterade läkemedelsbolaget BioInvent. Som tillförordnad VD har utsetts forskningsdirektör Gun-Britt Fransson. Michael Oredsson kommer att stå till bolagets förfogande tills han tillträder sin nya tjänst.

"Styrelsen tackar Michael för utmärkta insatser sedan han började på företaget 2007. Under Michaels ledning har Probi ökat omsättningen från knappt 40 Mkr till 100 Mkr och samtidigt uppnått en stabil lönsamhet. Vi kommer nu att rekrytera en person som får till uppgift att fortsätta expandera Probi internationellt och bredda verksamheten med stärkt fokus på F&U." säger Per Lundin, Probis styrelseordförande.

Gun-Britt Fransson har varit forskningsdirektör på Probi sedan februari 2012. Hon har under 20 års tid haft ledande befattningar inom bioteknik- och livsmedelsindustrin. Innan hon kom till Probi var Gun-Britt VD för Alligator Bioscience AB i Lund. Dessförinnan var hon forskningsdirektör på Procordia Foods AB och Orkla Foods A.S.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA: Per Lundin, styrelseordförande Probi, mobil +46 705 74 11 71, e-post: Gun-Britt Fransson, forskningsdirektör Probi, tel: +46-286 89 74, mobil: +46 705 95 73 27, e-post:  ()

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Totala intäkter 2012 var 100,4 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/probi/r/michael-oredsson-lamnar-probi---gun-britt-fransson-ny-t-f-vd,c9419254

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9419254/126097.pdf

Show as PDF