Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi och NextFoods förstärker samarbetet kring GoodBelly® i USA

09:15 / 19 February 2013 Probi Press release

Probi och det amerikanska livsmedelsföretaget NextFoods förstärker sitt samarbete på den nordamerikanska marknaden genom ett reviderat avtal som sträcker sig till 2020 med möjlighet till ytterligare förlängning. Det innebär ett fördjupat samarbete, en högre royaltynivå för Probi med start vid halvårsskiftet 2014 och att varumärket Probi Digestis® kommer att få tydlig exponering på GoodBelly-förpackningar och i reklam.

"Det reviderade avtalet är en tydlig markering från NextFoods att de kommer att fortsätta satsningen på Probis teknologi. NextFoods ser en tydlig exponering av vårt ingrediensvarumärke Probi Digestis® som en kvalitetsstämpel. Under 2012 ökade försäljningen av GoodBelly-sortimentet med drygt 20 procent och vi tror att det finns goda förutsättningar att GoodBelly kommer att fortsätta växa starkt på den amerikanska marknaden", säger Probis vd Michael Oredsson.

Sedan 2007 har Probi ett licensavtal med det amerikanska NextFoods. Det reviderade avtalet gäller med omedelbar verkan och ger Probi högre royaltynivåer från halvårsskiftet 2014 samt tydlig exponering av sitt varumärke på förpackningar och i reklam på en av de mest spännande marknaderna i världen. Probi har under perioden 2007-2012 haft intäkter i form av minimiroyalty från NextFoods. Det reviderade avtalet innehåller i stället en exit fee som utbetalas om NextFoods avslutar avtalet före 2020. NextFoods målsättning är att försäljningen under avtalsperioden ska uppnå en nivå som väsentligt överstiger den nivå som motsvarar Probis tidigare minimiroyalty.

"Vi är nöjda med att vi nu har ett avtal på plats som gör att vi kan utveckla vårt samarbete på lång sikt. GoodBelly är marknadsledare i USA inom probiotisk juice och Probi är en nyckelpartner. Vi har en aggressiv plan för att få konsumenter att byta till ett bättre alternativ inom juice och bör se en kraftigt ökad försäljning av GoodBelly i USA under de närmaste åren¨, säger Alan Murray, CEO på NextFoods.

Denna information är sådan som Probi AB bör offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA: Michael Oredsson, CEO, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30, e-post: Alan Murrey, CEO, NextFoods/GoodBelly, tel +1 303 443 3631, e-post:

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Totala intäkter 2012 var 100,4 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

OM NextFoods NextFoods är baserat i Boulder, Colorado, och utvecklar och marknadsför livsmedel med hälsoprofil under varumärket GoodBelly® som är baserat på Probis probiotika Lp299v® (Probi Digestis®). Bolaget är grundat av Steve Demos som är en entreprenör med fokus på hälsolivsmedel. Steve Demos har tidigare grundat livsmedelsföretaget WhiteWave med sojamjölken Silk, som är världens mest sålda sojamjölk.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/probi/r/probi-och-nextfoods-forstarker-samarbetet-kring-goodbelly--i-usa,c9372434

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9372434/93634.pdf

Show as PDF