Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi - Delårsrapport - januari-september 2013

08:45 / 22 October 2013 Probi Press release

TREDJE KVARTALET 2013

·    NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24,1 MSEK (20,8). ·    RÖRELSERESULTATET uppgick till 4,5 MSEK (4,0). ·    RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 3,7 MSEK (2,9). ·    RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 0,41 SEK (0,32). ·    KASSAFLÖDET uppgick till 4,2 MSEK (-1,8).

ACKUMULERAT 2013

·    NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 76,1 MSEK (73,4). ·    RÖRELSERESULTATET uppgick till 15,1 MSEK (14,6). ·    RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 12,4 MSEK (11,4). ·    RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 1,36 SEK (1,25). ·    KASSAFLÖDET uppgick till 4,1 MSEK (9,9). Probi har lämnat utdelning på 6,8 MSEK (6,8).

UPPLYSNING FÖR JÄMFÖRELSEÄNDAMÅL:

De ackumulerade jämförelsesiffrorna för föregående år påverkas av två avtalsmässiga förändringar gällande NextFoods och Danone. Om jämförelsesiffrorna för föregående år justeras för dessa förändringar på totalt 6,3 MSEK har nettoomsättningen ökat med 9,0 MSEK, från 67,1 MSEK till 76,1 MSEK, och rörelseresultatet ökat med 6,8 MSEK, från 8,3 MSEK till 15,1 MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET:

·    Probi tecknade avtal med Bio-Life för distribution av Probi Digestis® i Malaysia. ·    Probi tecknade avtal med Botanic Pharma för distribution av Probi Digestis® i Marocko. ·    Probis samarbete med Health World, Australien, utökas till att omfatta lansering av Probi Defendum®. ·    Vifor Pharma lanserade Probis magkapsel på den schweiziska marknaden.

VD-KOMMENTAR:

"Probi uppvisade ett starkt tredje kvartal med en god ökning av omsättningen, förbättrat resultat och ett starkt kassaflöde. Den positiva utvecklingen är främst driven av tillväxten inom Consumer Healthcare. Nettoomsättningen inom affärsområdet har hittills i år ökat med 28 procent jämfört med förra året. Den nordamerikanska marknaden svarar fortsatt för en betydande del av denna tillväxt. Den första lanseringen genom Viva 5-samarbetet gjordes i september och fler lanseringar i USA planeras senare under året. Vi har nu också genomfört lansering av vår magprodukt i Schweiz, tillsammans med Vifor Pharma.", säger Gun-Britt Fransson, tf VD för Probi.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Gun-Britt Fransson, tf VD Probi, tel: 046-286 89 74 eller 0705-95 73 27, e-post: Niklas Brandt, CFO Probi, tel: 046-286 89 26 eller 0706-62 98 83, e-post:

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-10-22 kl. 08.45.

OM PROBI

Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Totala intäkter 2012 var 100,4 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/probi/r/nya-lanseringar-i-usa-och-schweiz,c9485203

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9485203/173875.pdf

Show as PDF