Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Rörelseintäkterna Passerade 100 Msek Med Fortsatt God Lönsamhet

08:45 / 24 January 2013 Probi Press release

FJÄRDE KVARTALET 2012

· RÖRELSEINTÄKTERNA uppgick till 26,3 MSEK (24,7). · NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 26,2 MSEK (24,6). · RÖRELSERESULTATET uppgick till 2,6 MSEK (-0,7). · RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 2,1 MSEK (-0,3). · RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 0,24 SEK (-0,03). · KASSAFLÖDET uppgick till 1,2 MSEK (0,7).

HELÅR 2012

· RÖRELSEINTÄKTERNA uppgick till 100,4 MSEK (95,0). · NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 99,6 MSEK (94,4). · RÖRELSERESULTATET uppgick till 17,2 MSEK (17,8). · RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 13,5 MSEK (14,2). · RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 1,48 SEK (1,54). · KASSAFLÖDET uppgick till 11,1 MSEK (-13,6).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET:

· Probi tecknade affärsutvecklingsavtal med USA-baserade probiotika-specialisten Viva 5. · Probi och tyska Symrise tecknade forsknings- och utvecklingsavtal gällande innovativa probiotikaprodukter med dokumenterade hälsofördelar. · De kliniska studier Probi utfört under året inom områdena immun- och maghälsa avslutades utan att förväntade resultat uppnåddes. · Probis miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. · Styrelsen föreslår utdelning om totalt 6,8 MSEK (6,8) vilket motsvarar 75 öre (75) per aktie.

"Vår totala nettoomsättning 2012 uppgick till cirka 100 MSEK, en ökning med 6 procent. Exklusive ProViva var omsättningsökningen 14 procent trots det rådande konjunkturläget. Vi har under året tecknat totalt sex nya avtal. Jag vill framhålla de två avtal som ingicks i december, som dels innebär en ny satsning på munhälsa tillsammans med Symrise, dels en utökad bearbetning av den viktiga nordamerikanska marknaden genom samarbetet med Viva 5. Våra två stora kliniska studier inom immun- och maghälsa som avslutades under 2012 gav inte förväntade resultat. Våra produkter, Probi Digestis® och Probi Defendum®, bygger dock på stark data från ett stort antal tidigare kliniska studier. Detta gör att de fortfarande är internationellt konkurrenskraftiga produkter som konsumenter köper för att deras hälsa förbättras märkbart. Vi jobbar nu med att utvärdera de avslutade studierna och kommer under 2013 att påbörja ny studier som ska utgöra underlag för EFSA-ansökningar.", säger Michael Oredsson, VD för Probi.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post:

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-01-24 kl. 08.45.

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Totala intäkter 2012 var 100,4 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/probi/r/rorelseintakterna-passerade-100-msek-med-fortsatt-god-lonsamhet,c9360556

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9360556/84994.pdf

Show as PDF