Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis indiska IBS-studie publicerad i World Journal of Gastroenterology

08:40 / 16 August 2012 Probi Press release

Såväl intensitet som frekvens av de viktigaste symptomen vid Irritable Bowel Syndrome (IBS) minskade signifikant efter intag av Probis bakterie Lactobacillus plantarum 299v. Det är huvudresultaten av den indiska studie från 2009 på 214 IBS-patienter, som nu publiceras i World Journal of Gastroenterology (WJG 2012 August 14; 18(30): 4012-4018).

Studien, som var parallell, dubbel-blind, randomiserad och placebo-kontrollerad pågick under 4 veckor och avslutades i slutet av 2009. Mätbara symptom som buksmärta, uppblåsthet och avföringsfrekvens förbättrades signifikant i gruppen som erhöll den aktiva bakterien jämfört med placebo-gruppen.

Lactobacillus plantarum 299v är en probiotisk stam som redan tidigare visats lindra symptom som smärta och flatulens hos IBS-patienter (Nobaec et al, Niedzielin et al). Lp299v säljs i samtliga länder där Probis produkter har lanserats och är företagets klart största kommersiella probiotiska bakterie. Lp299v finns tillgänglig för svenska konsumenter både som livsmedel i fruktdrycken ProViva och som kosttillskott i ProbiMage.

"Den nu publicerade studien stärker ytterligare dokumentationen av effekterna av Lp299v och ökar intresset av de produkter vi har inom området. Studien kommer att vara en viktig del av Probis ansökan till EFSA om ett hälsopåstående inom EU för maghälsa.", säger Michael Oredsson, VD på Probi.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Michael Oredsson, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30 e-post: Niklas Larsson, Forskningschef, tel. +46 46 286 89 21 eller mobil +46 761 18 26 99 e-post:

OM PROBI

Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och consumer healthcare. Totala intäkter 2011 var 95,0 miljoner SEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/probi/r/probis-indiska-ibs-studie-publicerad-i-world-journal-of-gastroenterology,c9292699

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9292699/36593.pdf

Show as PDF