Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Lägre intäkter i andra kvartalet men fortsatt tillväxt för helåret 2012

08:45 / 16 August 2012 Probi Press release

Andra kvartalet 2012:

· Nettoomsättningen uppgick till 21,9 MSEK (24,0). · Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (6,3). · Resultat efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (4,9). · Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,22 SEK (0,53). · Kassaflödet uppgick till -2,6 MSEK (-7,9). · Probi har lämnat utdelning på 6,8 MSEK (9,2).

Första halvåret 2012:

· Nettoomsättningen uppgick till 52,5 MSEK (47,9). · Rörelseresultatet uppgick till 10,6 MSEK (13,0). · Resultat efter skatt uppgick till 8,4 MSEK (10,0). · Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,92 SEK (1,08). · Kassaflödet uppgick till 7,2 MSEK (-12,5). Probi har lämnat utdelning på 6,8 MSEK (9,2).

Viktiga händelser under andra kvartalet:

· Probi tecknade samarbetsavtal med Vifor Pharma, för lansering av Probi Digestis och Probi Defendum i Schweiz.

Viktiga händelser efter rapportperioden:

· Probi tecknade distributionsavtal med Alvogen, för lansering av Probi Digestis och Probi Defendum i Taiwan.

VD-KOMMENTAR:

"Efter årets första kvartal, som var vårt bästa hittills, har vi sett en tillfällig minskning av omsättningen i andra kvartalet. Den totala minskningen är 2,1 MSEK och av detta beror 1,7 MSEK på att vi haft lägre fakturering till Health World i Australien då de erhållit en fri råvaruleverans som ersättning för en felaktig leverans 2011. Vårt rörelseresultat för andra kvartalet jämfört med föregående år har minskat med 4,1 MSEK, vilket huvudsakligen beror på högre kostnader. Vi har planenligt förstärkt vår organisation och mediesatsningen i samarbetet med Bringwell har koncentrerats till första halvåret. Tillväxten under första halvåret ligger på 10 procent utan att de avtal vi tecknat i år hittills börjat generera intäkter. För 2012 som helhet ser vi en fortsatt tillväxt, dock inte i nivå med vårt långsiktiga mål om 25 procents tillväxt per år. Vi är mycket nöjda med att vi sedan förra rapporten slutit två nya avtal, med Vifor i Schweiz och Alvogen i Taiwan, som under nästa år kommer att bidra till vår fortsatta expansion inom Consumer Healthcare.", säger Michael Oredsson, VD för Probi.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post:

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-08-16 kl . 08.45.

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Totala intäkter 2011 var 95,0 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/probi/r/lagre-intakter-i-andra-kvartalet-men-fortsatt-tillvaxt-for-helaret-2012,c9292681

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9292681/36582.pdf

Show as PDF