Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi och Alvogen lanserar Probi Digestis® och Probi Defendum® i Taiwan

08:45 / 3 July 2012 Probi Press release

Probi har tecknat ett distributionsavtal med det multinationella läkemedelsföretaget Alvogen IPCO S.Á.R.L. Alvogen planerar att lansera Probis mag- och immunhälsoprodukter på den taiwanesiska marknaden under Q1 2013.

"Alvogen är ett multinationellt företag med kontor i över 20 länder och med ambitiösa planer för expansion i Asien. Taiwan är en mycket viktig marknad för Alvogen och vi är väldigt glada att de kommer att lansera båda våra consumer healthcare-produkter", säger Michael Oredsson, VD på Probi.

Probi Digestis® baseras på Lactobacillus plantarum 299v, som inriktar sig på uppsvälldhet, gasbildning och smärta, vilket är vanliga symptom som ibland är milda eller tillfälliga men oftare mer allvarliga och då diagnostiserade som IBS. Probi Defendum® baseras på kombinationen av två probiotiska stammar; Lactobacillus plantarum HEAL9 och Lactobacillus paracasei 8700:2. Denna probiotiska blandning har i stora studier bevisats förebygga förkylningar, signifikant reducera förkylningssymptom och förkorta förkylningsperioder.

Probi Digestis®kommer att lanseras under varumärket Alvogen IBS och Probi Defendum®under Alvogen Contracold. Probis ingredienslogotyp kommer att synas på förpackningen för att betona de högkvalitativa probiotiska ingredienserna. Båda produkterna kommer att säljas via Alvogens säljstyrka som riktar sig till allmänläkare och gastroenterologer (för Probi Digestis®) samt allmänläkare och barnläkare (för Probi Defendum®).

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Michael Oredsson, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30, e-post: Niklas Bjärum, Vice President Marketing & Sales, Probi, tel +46 46 286 89 67 eller mobil +46 705 38 88 64, e-post:

OM PROBI

Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och consumer healthcare. Totala intäkter 2011 var 95,0 miljoner SEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

OM ALVOGEN

Alvogen IPCO S.Á.R.L. är nästa generations läkemedelsföretag. Vår affärsmodell säkrar konkurrensfördelar genom fokuserade interna kunskaper och ett nätverk av partners, för ökad snabbhet och flexibilitet. En unik portfölj med högkvalitativa och svårtillverkade produkter ger bränsle till vår målinriktade tillväxtstrategi. Alvogen finns i mer än 20 länder runt om i världen och har över 200 strategiskt utvalda läkemedelsprojekt under utveckling och registrering som täcker terapeutiska nyckelområden. Robert Wessman är Alvogens styrelseordförande och VD och leder ett team i världsklass med bevisad industriell framgång som siktar på att bli bland de 10 främsta globala generikabolagen.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/probi/r/probi-och-alvogen-lanserar-probi-digestis--och-probi-defendum--i-taiwan,c9280179

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9280179/27470.pdf

Show as PDF