Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi och Vifor Pharma lanserar Probi Digestis® och Probi Defendum® i Schweiz

07:00 / 8 May 2012 Probi Press release

Probi har tecknat ett samarbetsavtal med Vifor Pharma, ett bolag inom Galenica-koncernen, för lansering av Probis mag- och immunhälsoprodukter på den schweiziska apoteksmarknaden. Sortimentet kommer att marknadsföras under  Vitafor®som paraplyvarumärke och med ProbiDigestis®respektive ProbiDefendum®som produktnamn. Lanseringen sker under fjärde kvartalet 2012 eller första kvartalet 2013 och kommer att stödjas av kraftfull konsumentmarknadsföring samt en av Schweiz bästa apotekssäljkårer.

Vifor Pharma är ett av de mest framstående företagen inom consumer healthcare i Schweiz och samarbetet mellan Probi och Vifor Pharma har alla förutsättningar att göra ett starkt avtryck på den schweiziska probiotikamarknaden.

"Probi och Vifor Pharma har redan utvecklat ett nära samarbete och affärsmodellen har många likheter med det framgångsrika samarbetet mellan Probi och Bringwell på den nordiska marknaden. Det finns stor marknadspotential för probiotiska kosttillskott som har något unikt att erbjuda på den schweiziska marknaden. Kombinationen av Vifor Pharmas paraplyvarumärke och Probis produktvarumärken kommer att vara ett starkt erbjudande till såväl apotek som konsument", säger Michael Oredsson, VD på Probi.  

Probi Digestis®bygger på Lactobacillus plantarum 299v, som riktar sig mot ballongmage, gasbildning och magsmärtor, både milda eller tillfälliga symptom och mer allvarliga IBS symptom. Probi Defendum® baseras på kombinationen av två probiotiska stammar, Lactobacillus plantarum HEAL9 och Lactobacillus paracasei 8700:2. Det har i stora kliniska studier visats att kombinationen förebygger förkylningar, reducerar förkylningssymptom samt ger kortare förkylningsperioder.

"Probi är vårt förstaval av partner inom probiotika på grund av deras unika probiotikastammar, välrenommerade forskning och omfattande kliniska studier. Vi är mycket nöjda med samarbetet, där båda företagen bidrar med resurser och kunnande inom sina respektive specialområden," säger Michele Borri, General Manager Vifor Pharma Consumer Healthcare Switzerland. 

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Michael Oredsson, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30, e-post: Niklas Bjärum, Vice President Marketing & Sales, Probi, tel +46 46 286 89 67 eller mobil +46 705 38 88 64, e-post: Beatrix Benz, Head Global Communications, Vifor Pharma, tel +41 58 851 80 16, e-post:

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och consumer healthcare. Totala intäkter 2011 var 95,0 miljoner SEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

OM VIFOR PHARMA Vifor Pharma, ett företag inom Galenica koncernen, är världledande inom upptäckter, utveckling, tillverkning och marknadsföring av farmaceutiska produkter för behandlingen av järnbrist. Företaget erbjuder också en diversifierad portfölj av både receptbelagda mediciner samt receptfria produkter. Vifor Pharma, med huvudkontor i Zürich, Schweiz, har en ökande global närvaro och brett nätverk av filialer och partners världen över. För mer information om Vifor Pharma och dess moderbolag Galenica, besök www.viforpharma.com och www.galenica.com.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/probi/r/probi-och-vifor-pharma-lanserar-probi-digestis--och-probi-defendum--i-schweiz,c9256714

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9256714/10807.pdf

Show as PDF