Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Tillväxt på 28 % i första kvartalet

08:45 / 26 April 2012 Probi Press release

Första kvartalet 2012

NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 30,6 MSEK (23,9). RÖRELSERESULTAT uppgick till 8,5 MSEK (6,8). RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 6,4 MSEK (5,1). RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 0,71 SEK (0,55). DET TOTALA KASSAFLÖDET uppgick till 9,7 MSEK (-4,7).

Viktiga händelser under första kvartalet:

· Probi tecknade distributionsavtal med USV Limited, Indien, för lansering av magkapslar baserade på ProbiDigestis, Probis produktplattform för maghälsa. · Intäkterna inom Functional Food ökade med 6 procent till 16,6 MSEK (15,7). · Intäkterna inom Consumer Healthcare ökade med 73 procent till 14,4 MSEK (8,3).

Viktiga händelser efter rapportperioden:

· Probi tecknade avtal med H.J. Heinz, Australien, för lansering av probiotisk juice baserad på ProbiDefendum, Probis produktplattform för immunförsvar.

VD-kommentar:

"Omsättningen på drygt 30 MSEK i första kvartalet är den högsta hittills i ett enskilt kvartal. Vår fortsatt starka tillväxt inom Consumer Healthcare visar att strategin att fokusera resurser på att utveckla denna marknad är rätt. Vårt nya avtal på den stora och växande indiska marknaden skapar ytterligare möjligheter. Kombinerat med detta arbetar vi med att förstärka vår organisation för att kunna hantera en fortsatt internationell expansion. Vi är också mycket stolta över vårt avtal med Heinz som innebär lansering av en helt ny produktkategori på juicemarknaden i Australien.", säger Michael Oredsson, VD för Probi.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-04-26 kl .08.45.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se  

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Totala intäkter 2011 var 95,0 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/probi/r/tillvaxt-pa-28---i-forsta-kvartalet,c9251854

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9251854/7259.pdf

Show as PDF