Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi stärker affärsutvecklingen i USA

08:45 / 11 December 2012 Probi Press release

Probi har ingått ett affärsutvecklingsavtal med USA-baserade probiotika-specialisten Viva 5. Avtalet ger Viva 5 icke-exklusiva rättigheter att marknadsföra Probi Digestis®och Probi Defendum®till nya distributörer inom Consumer Healthcare i Nordamerika. Probi kommer att samarbeta med Viva 5 för att ytterligare stärka sin marknadsposition, samt för att öka exponeringen av varumärket Probi på förpackningar och i kommunikation på den nordamerikanska marknaden. Probi och Viva 5 för redan diskussioner med flera amerikanska distributörer.

Den amerikanska marknaden för probiotiska kosttillskott värderas till cirka 6,3 miljarder kronor. Det är en fragmenterad marknad med ett stort antal säljkanaler. De tre största varumärkena står tillsammans för cirka 25 procent av marknaden, medan det fjärde största varumärket endast representerar 3-4 procent av marknaden.

"Avtalet mellan Probi och Viva 5 ger goda möjligheter till ökad försäljning av Probi Digestis®och Probi Defendum®på amerikanska marknaden. Det krävs avtal med en rad distributörer, var och en med en stark marknadsposition i sin respektive försäljningskanal för att fullt utnyttja potentialen i USA. Här kommer Viva 5:s befintliga nätverk av kunder att spela en viktig roll för att komplettera Probis befintliga partnerstruktur. Avtalet bygger på ett nära samarbete och kommer att ge båda bolagen goda marginaler, säger Michael Oredsson", vd för Probi.

Probi kommer att fortsätta det direkta samarbetet med de befintliga kunderna i USA, framför allt Pharmavite och Metagenics, och kommer även att i egen regi bedriva affärsutveckling i vissa kanaler.

Viva 5 är en fullservicepartner inom Consumer Healthcare och har lång erfarenhet av varumärkesbyggande, produktutveckling, produktion samt marknads och regulatoriskt stöd. Viva 5 har en bred kundbas som inkluderar såväl stora internationella bolag som medelstora och mindre lokala distributörer. Produktdifferentiering kommer att vara en framgångsfaktor på marknaden och här kommer Viva 5 och deras lokala nätverk att vara viktigt.

"Vi är mycket glada över samarbetet och är imponerande av kunnandet hos Probi och deras långa erfarenhet av att utveckla kliniskt dokumenterade probiotiska produkter av hög kvalitet. Det finns ett uttalat behov på marknaden av probiotika som har vetenskaplig trovärdighet och Probis produkter tillhör de mest effektiva och bäst dokumenterade. Vi har fått ett starkt gensvar från vårt nätverk av distributörer och räknar med att göra lanseringar under 2013", säger Tony Corey, Vice President på Viva 5.

Probiotika har varit en av de mest framgångsrika kategorierna inom kosttillskott i USA de senaste åren. Kategorin förväntas växa med en årlig takt på 14 procent de närmaste 5 åren enligt Euromonitor.

Denna information är sådan som Probi AB bör offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Michael Oredsson, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30, e-post:

Niklas Bjärum, Vice President Marketing & Sales, Probi, tel. +46 46 286 89 67 eller mobil: +46 705 38 88 64, e-post:

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings- områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och consumer healthcare. Totala intäkter 2011 var 95,0 miljoner SEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

OM VIVA 5 VIVA 5 är ett amerikanskt bolag med internationell verksamhet inom produktion , produktutveckling, regulatorisk och marknads support inom kost, nutrition, hälsa och läkemedel. Kunderna är såväl stora internationella varumärkesleverantörer som mindre lokala bolag. Bolagets specialitet är utveckling av innovativa, unika och effektiva produkter för att bygga värde bland kunder i USA och internationellt. Bolaget har sitt säte i Fort Lauderdale, Florida. Läs mer på www.viva5corp.comDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/probi/r/probi-starker-affarsutvecklingen-i-usa,c9347794

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9347794/75960.pdf

Show as PDF