Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Resultat från Probis Kliniska Studier inom Immun- och Maghälsa

08:45 / 29 November 2012 Probi Press release

Resultaten från de kliniska studier som Probi under året utfört inom områdena immun- och maghälsa är nu färdigställda. Preliminära analyser visar att studierna inte gett förväntat resultat. Probi avser därför i nuläget inte att lämna in någon ansökan till European Food Safety Authority (EFSA) om hälsopåståenden inom EU.

"Vi har fått viktig kunskap genom studierna och resultaten kommer nu att noggrant analyseras för att ligga till grund för fortsatta kliniska program inom immun- och maghälsa, områden där vi tidigare redovisat mycket goda resultat", säger Michael Oredsson, VD på Probi.

Denna information är sådan som Probi AB bör offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Michael Oredsson, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30, e-post: Per Lundin, styrelseordförande, Probi, mobil +46 705 74 11 71, e-post: OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och consumer healthcare. Totala intäkter 2011 var 95,0 miljoner SEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/probi/r/resultat-fran-probis-kliniska-studier-inom-immun--och-maghalsa,c9341988

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9341988/71580.pdf

Show as PDF