Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Valberedning i Probi AB

08:30 / 24 October 2012 Probi Press release

Probis valberedning inför årsstämman 2013 består av följande personer: Heinz-Jürgen Bertram, Symrise Erik Sjöström, Skandia Bengt Jeppsson, Professor på enheten för kirurgi, Lunds universitet

Erik Sjöström och Bengt Jeppsson utsågs vid Probis årsstämma den 26 april 2012. Heinz-Jürgen Bertram, CEO Symrise, ersätter Ragnhild Wiborg, Consepio, i enlighet med de principer för förfarande vid förändringar i ägarstrukturen som fastställdes vid årsstämman den 26 april 2012.

Årsstämma i Probi AB kommer att hållas onsdagen den 24 april 2013 kl. 15.00 i Lund.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta per brev till "Valberedningen, Probi AB, att: Sofie Forsman, Ideon Gamma 1, 223 70 Lund", eller e-post till

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till styrelsens ordförande senast fredag den 8 mars 2013. Sådant förslag skickas per brev till "Årsstämma, Probi AB, att: Sofie Forsman, Ideon Gamma 1, 223 70 Lund", eller e-post till

Denna information är sådan som Probi AB bör offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Per Lundin, styrelseordförande, Probi, mobil +46 705 74 11 71, e-post: Michael Oredsson, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30, e-post:

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och consumer healthcare. Totala intäkter 2011 var 95,0 miljoner SEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/probi/r/valberedning-i-probi-ab,c9323615

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9323615/58562.pdf

Show as PDF