Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Fortsatt Tillväxt För Helåret Trots Minskning För Proviva

08:42 / 18 October 2012 Probi Press release

Tredje kvartalet 2012

·    NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 20,8 MSEK (21,9).

·    RÖRELSERESULTATET uppgick till 4,0 MSEK (5,5).

·    RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 2,9 MSEK (4,5).

·    RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 0,32 SEK (0,49).

·    KASSAFLÖDET uppgick till 2,8 MSEK (-1,8).

Ackumulerat 2012

·    NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 73,4 MSEK (69,8).

·    RÖRELSERESULTATET uppgick till 14,6 MSEK (18,5).

·    RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 11,4 MSEK (14,5).

·    RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 1,25 SEK (1,57).

·    KASSAFLÖDET uppgick till 9,9 MSEK (-14,3).

Viktiga händelser under tredje kvartalet:

·    GfK Medic Scope rapporterade 50,5 procent marknadsandel för Probi Mage®och Probi Frisk®på den svenska marknaden för probiotiska kosttillskott.

·    Tyska Symrise blev Probis största aktieägare genom förvärv av 11,8 procent av aktierna.

"Vår totala nettoomsättning exklusive ProViva har hittills i år ökat med drygt 14 procent trots det rådande konjunkturläget. För resten av året förväntar vi oss här ytterligare något högre tillväxt. Det är speciellt glädjande att notera att Probi Mage, drygt två år efter lansering, är den i försäljningsvärde största icke receptbelagda magprodukten på den svenska apoteksmarknaden. I takt med att den totala marknaden för juicer och fruktdrycker i Sverige minskar, har vi under året sett en minskning av ProViva-volymerna jämfört med 2011 och denna trend fortsatte under tredje kvartalet. Vi bedömer att ProViva-intäkterna under resten av året kommer att ligga i nivå med fjärde kvartalet 2011.", säger Michael Oredsson, VD för Probi.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post:

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-10-18 kl. 08.45.

OM PROBI

Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Totala intäkter 2011 var 95,0 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/probi/r/fortsatt-tillvaxt-for-helaret-trots-minskning-for-proviva,c9320568

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9320568/56257.pdf

Show as PDF