Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Fortsatt Hög Tillväxt Drivet Av Probimage Och Probifrisk

08:45 / 25 January 2012 Probi Press release

FJÄRDE KVARTALET 2011

· NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24,6 MSEK (21,9). · RÖRELSERESULTATET uppgick till -0,7 MSEK (3,0). (Under fjärde kvartalet 2011 gjordes en utrangering av aktiverade utvecklingsutgifter med 2,7 MSEK.) · RESULTAT EFTER SKATT uppgick till -0,3 MSEK (2,4). · RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till -0,03 SEK (0,26). · KASSAFLÖDET uppgick till 0,7 MSEK (12,4). 

HELÅR 2011

· NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 94,4 MSEK (80,4). · RÖRELSERESULTATET uppgick till 17,8 MSEK (18,1). · RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 14,2 MSEK (13,7). · RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 1,54 SEK (1,46). · KASSAFLÖDET uppgick till -13,6 MSEK (18,1).  (Probi har under 2011 återköpt egna aktier för 11,8 MSEK och lämnat utdelning på 9,2 MSEK.)

Upplysning för jämförelseändamål:

I samband med att Probis avtal med Danone trädde i kraft den 30 september 2010 erhöll Probi en ersättning på 10,0 MSEK från Skånemejerier. Denna ersättning redovisades i sin helhet 2010, och ingår i nettoomsättning och resultat i jämförelsetalen för helåret 2010.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET:

· Probi tecknade utvecklingsavtal gällande immunförsvar med ledande globalt livsmedelsföretag. · Utrangering av aktiverade utvecklingsutgifter med 2,7 MSEK. · Styrelsen föreslår utdelning om totalt 6,8 MSEK (9,2) vilket motsvarar 75 öre per aktie (Föregående år: 50 öre samt en extra utdelning om 50 öre per aktie).

VD-KOMMENTAR:

"2011 blev ett nytt rekordår för Probi. Intäkterna från våra löpande affärer ökade med 34 procent och det motsvarande resultatet mer än fördubblades jämfört med 2010. Tillväxten inom Kosttillskott var hela 77 procent, och detta är ett tydligt kvitto på att vår strategi för affärsområdet fungerar bra. En stor del av ökningen kom från den svenska marknaden och vi har en mycket stor potential att växa internationellt både inom Functional Food och Kosttillskott under de kommande åren.", säger Michael Oredsson, VD för Probi.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-01-25 kl 08.45.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2011 var 95,0 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har ca 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/probi/r/fortsatt-hog-tillvaxt-drivet-av-probimage-och-probifrisk,c9211191

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2068727&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF