Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Probi stärker affärsutvecklingen i USA

Probi har ingått ett affärsutvecklingsavtal med USA-baserade probiotika-specialisten Viva 5. Avtalet ger Viva 5 icke-exklusiva rättigheter att marknad...

08:45 / 11 Dec Probi Press release

Valberedning i Probi AB

Probis valberedning inför årsstämman 2013 består av följande personer: Heinz-Jürgen Bertram, Symrise Erik Sjöström, Skandia Bengt Jeppsson, Professor ...

08:30 / 24 Oct Probi Press release

Probis årsstämma 2012

På Probis årsstämma den 26 april 2012 i Lund beslutades bland annat följande: · Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förslag till vi...

17:30 / 26 Apr Probi Press release

Tillväxt på 28 % i första kvartalet

Första kvartalet 2012NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 30,6 MSEK (23,9). RÖRELSERESULTAT uppgick till 8,5 MSEK (6,8). RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 6...

08:45 / 26 Apr Probi Press release

Probis årsredovisning för 2011

Probi årsredovisning för 2011 är nu offentliggjord och finns tillgänglig som PDF.Probis årsredovisning för 2011 finns nu tillgänglig i PDF-format på b...

15:40 / 27 Mar Probi Press release

Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ)

Årsstämma i Probi AB (publ) hålls torsdagen den 26 april 2012 kl. 15.00, Edison Park, Emdalavägen 16, Lund. Anmälan om deltagande ska göras senast fre...

15:30 / 26 Mar Probi Press release