Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Skandia Liv ny storägare i Probi

10:50 / 7 September 2011 Probi Press release

Skandia Liv har ökat sitt innehav i Probi, från 191 837 till 703 240 aktier, vilket motsvarar 7,51 procent av kapitalet och rösterna. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Skånemejerier har avyttrat hela sitt innehav, 966 403 aktier motsvarande 10,3 procent, i Probi, vilket också framgår av ett flaggningsmeddelande. De aktier från Skånemejeriers post som ej har förvärvats av Skandia Liv har förvärvats av andra institutionella ägare.


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Michael Oredsson, VD, Probi, tel. +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30 e-post: michael.oredsson@probi.se (michael.oredsson@probi.se)

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2010 var 81,1 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 200 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF