Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2011-01-01 - 2011-06-30

08:45 / 19 July 2011 Probi Press release

Fortsatt hög tillväxt och kraftig resultatförbättring

Andra kvartalet 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 24,0 MSEK (16,0). · Rörelseresultatet uppgick till 6,3 MSEK (2,7). · Resultat efter skatt uppgick till 4,9 MSEK (2,1). · Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,53 SEK (0,23). · Kassaflödet uppgick till -7,9 MSEK (3,1). Probi har lämnat utdelning på 9,2 MSEK.

Första halvåret 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 47,9 MSEK (31,9). · Rörelseresultatet uppgick till 13,0 MSEK (5,8). · Resultat efter skatt uppgick till 10,0 MSEK (4,5). · Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,08 SEK (0,48). · ·

Viktiga händelser under andra kvartalet:

· Omsättningen för Kosttillskott ökade med 154 procent jämfört med andra kvartalet 2010. · Bästa kvartalet hittills för Probis kosttillskott i samarbetet med Bringwell i Norden. · Royaltyintäkterna från ProViva ökade med 4 procent jämfört med andra kvartalet 2010.

VD-KOMMENTAR:

"Även under andra kvartalet ökade vår omsättning med 50 procent kombinerat med en kraftig resultatförbättring jämfört med 2010. Vår höga tillväxt fortsätter och den baseras enbart på intäkter från Probis löpande affärer. Det är extra glädjande att affärsområde Kosttillskott gör sitt hittills bästa kvartal såväl intäkts- som resultatmässigt. Det visar att vår strategi för Kosttillskott fungerar väl.", säger Michael Oredsson, VD för Probi.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post:  ()

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-07-19 kl 08.45.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se (michael.oredsson@probi.se)

Show as PDF