Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Förslag till valberedning inför årsstämma 2012

11:00 / 12 April 2011 Probi Press release

Aktieägarna Consepio, Skånemejerier, Kåre Larsson, Göran Molin, Bengt Jeppsson och Siv Ahrné föreslår att årsstämman i Probi AB den 28 april 2011 utser en valbered­ning inför 2012 års årsstämma, bestående av tre ledamöter, att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Till ledamöter av valberedningen föreslås Ragnhild Wiborg (Consepio) (sammankallande), Anders Olsson (Skånemejerier) och Bengt Jeppsson (Professor på enheten för kirurgi vid Lunds universitet).

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Ragnhild Wiborg, Consepio,  tel. +46 8 679 88 40 eller mobil +47 95 84 56 45 e-post: ragnhild.wiborg@consepio.se (ragnhild.wiborg@consepio.se)

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2010 var 81,1 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 200 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF