Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2011-01-01 - 2011-03-31

08:45 / 28 April 2011 Probi Press release

Omsättningen ökar 50 % och vinsten fördubblas

JANUARI-MARS 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 23,9 miljoner SEK (15,9). · Rörelseresultatet uppgick till 6,8 miljoner SEK (3,2). · Resultat efter skatt uppgick till 5,1 miljoner SEK (2,4). · Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,55 SEK (0,26). · Det totala kassaflödet uppgick till -4,7 miljoner SEK (1,7).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET:

· Royaltyintäkterna från ProViva ökade med 10 procent jämfört med första kvartalet 2010. · Intäkterna inom Kosttillskott ökade med 125 procent till 8,3 miljoner SEK (3,7). · Nytt distributionsavtal med Ta`am Teva Altman, Israel gällande kosttillskott baserat på Lp299v. · Probi har återköpt 150 000 egna aktier till ett värde av 6,9 miljoner SEK.

VD-KOMMENTAR:

"Det är ett styrkebesked att vi växer med 50 procent samtidigt som vinsten fördubblas. Vi fortsätter därmed den positiva trenden från 2010 som blev vårt bästa år hittills. Våra avtal med Danone och satsningarna på egna varumärken är två solida plattformar som borgar för en fortsatt positiv utveckling", säger Michael Oredsson, VD för Probi.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-04-28 kl 08.45


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se (michael.oredsson@probi.se)

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2010 var 81,1 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 200 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF