Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis samarbete med Bringwell/Green Medicine har utvecklats över förväntan

08:30 / 22 March 2011 Probi Press release

Efter mindre än ett år har ProbiMage och ProbiFrisk blivit marknadsledare på den svenska marknaden för probiotiska kosttillskott. Produkterna nådde under helåret 2010 en marknadsandel på 28 procent på marknaden som GFK uppskattar till cirka 80 miljoner kronor i konsumentledet. Detta enligt undersökningsföretaget GfKs hushållspanel Medic Scope 2010. Marknadsandelen för helåret 2010 uppnåddes efter en säljstart i mars månad och med en försäljning som till allra största delen ägde rum under det andra halvåret.

"Lanseringen har utvecklats mer positivt än våra högt ställda förväntningar. Det är ovanligt att bli marknadsledare under lanseringsskedet på en etablerad marknad. Speciellt glädjande är det att ProbiMage redan är den enskilt största produkten i probiotikasegmentet", säger Michael Oredsson, VD på Probi.

GfKs undersökning baseras på ett statistiskt urval bestående av 5 000 hushåll i Sverige som löpande under året rapporterar in sina inköp i bestämda kategorier. Undersökningen visar också att den totala försäljningen i hela segmentet har ökat med 56 procent. Detta till mycket stor del drivet av försäljningen av ProbiMage och ProbiFrisk.

Lanseringen av produkterna inleddes under första kvartalet 2010 tillsammans med Bringwell/Green Medicine, Nordens ledande leverantör av egenvårdsprodukter. ProbiFrisk och ProbiMage säljs via apotek och hälsofackhandel.

Nästa steg är nu att produkterna lanseras i Finland. Produkterna har presenterats för handeln under februari och har mottagits väl. Den första försäljningen har precis inletts. Lansering i Norge är inplanerad under 2011.

"Finland är liksom Sverige ett land där probiotika i livsmedel och kosttillskott redan är en etablerad del av utbudet. Vi tror därför att lanseringen där kan ge en bra försäljning. Totalt sett har satsningen på probiotika under Probis egna varumärken så här långt visat sig att vara en bra strategi", säger Michael Oredsson.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Michael Oredsson, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30 e-post: michael.oredsson@probi.se (michael.oredsson@probi.se)

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2010 var 81,1 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 200 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF