Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi ingår utvecklingsavtal med ledande globalt livsmedelsföretag

08:45 / 3 November 2011 Probi Press release

Probi har ingått ett utvecklingsavtal, med fokus på gemensam klinisk utveckling av ProbiDefendumTM, Probis plattformsteknologi inom immunförsvar, med ett ledande globalt livsmedelsföretag.Samarbetet kommer att fokusera på att ytterligare stärka ProbiDefendumsTMkliniska plattform inför den ansökan om ett hälsopåstående inom EU som Probi avser att göra. En gemensam klinisk studie som är inriktad på förkylningar och immunförsvar kommer att påbörjas i Europa under första kvartalet 2012. Probis partner har garanterats global exklusivitet att förhandla kommersiella avtal med Probi inom immunhälsa för produktområden där Probi i dagsläget inte har några produkter.

"Jag är mycket glad att ProbiDefendumTMhar attraherat ett världsledande livsmedelsföretag. Vi gör gemensamt med vår partner bedömningen att Probi kommer att, förutsatt att också nästa studie visar goda resultat, kunna lämna in en mycket stark ansökan till EFSA (European Food Safety Authority), där våra befintliga studier kombineras med den nya kliniska prövningen, " säger Michael Oredsson, VD på Probi.

Probis immunprodukt ProbiDefendum™ säljs idag som ett juicesortiment i svenska livsmedelsbutiker under varumärkena Friscus/Bravo samt som tuggtabletter på apotek och i hälsokostbutiker i Norden under varumärket ProbiFrisk. Målet med det nya samarbetet är att säkra ett hälsopåstående inom EU och att lansera livsmedel baserade på ProbiDefendum™ inom nya produktområden.

Den kliniska studien kommer att påbörjas under det första kvartalet 2012. Det kommer att vara en placebokontrollerad, randomiserad och dubbelblind studie som sträcker sig över fyra månader och omfattar minst 300 personer. Studien kommer att fokusera på reduktion av symptom i samband med övre luftvägsinfektioner som primär endpoint. Studien kommer att ha ett flertal sekundära endpoints, bland annat påverkan av ProbiDefendumTMjämfört med placebo på ett antal immunmarkörer. EFSA har uttalat sig om att kombinationen av klinisk data för infektioner och på immunmarkörer är särskilt relevant gällande immunförsvar.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Michael Oredsson, VD, Probi, tel. +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30 e-post: michael.oredsson@probi.se Niklas Bjärum, Marknad- och Försäljningsdirektör, Probi, tel. +46 46 286 89 67 eller mobil +46 705 38 88 64 e-post: niklas.bjarum@probi.se

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2010 var 81,1 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 200 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/probi/r/probi-ingar-utvecklingsavtal-med-ledande-globalt-livsmedelsforetag,c9182419

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2003558&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF