Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Fortsatt hög tillväxt och genombrott i USA för kosttillskott

08:45 / 19 October 2011 Probi Press release

TREDJE KVARTALET 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 21,9 MSEK (26,7). · Rörelseresultatet uppgick till 5,5 MSEK (9,2). · Resultat efter skatt uppgick till 4,5 MSEK (6,7). · Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,49 SEK (0,72). · Kassaflödet uppgick till -1,8 MSEK (0,8). Probi har återköpt egna aktier för 4,9 MSEK.

ACKUMULERAT 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 69,8 MSEK (58,5). · Rörelseresultatet uppgick till 18,5 MSEK (15,1). · Resultat efter skatt uppgick till 14,5 MSEK (11,3). · Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,57 SEK (1,20). · Kassaflödet uppgick till -14,3 MSEK (5,7).  Probi har under 2011 återköpt egna aktier för 11,8 MSEK och lämnat utdelning på 9,2 MSEK.

Upplysning för jämförelseändamål:

I samband med att Probis avtal med Danone trädde i kraft den 30 september 2010 erhöll Probi en ersättning på 10,0 MSEK från Skånemejerier. Denna ersättning redovisades i sin helhet i tredje kvartalet 2010, och ingår i nettoomsättning och resultat i jämförelsetalen för föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET:

· Genombrott i USA genom kosttillskottsavtal med Pharmavite. · ProbiMage och ProbiFrisk lanseras på Boots apotek i Norge. · Omsättningen för Kosttillskott till och med tredje kvartalet uppgick till 31,6 MSEK, en ökning med 115 procent jämfört 2010. · Royaltyintäkterna från ProViva till och med tredje kvartalet uppgick till 33,7 MSEK, en ökning med 7 procent jämfört med 2010.

VD-KOMMENTAR:

"Vi har en bra tillväxt även i tredje kvartalet och intäkter från våra löpande affärer har hittills i år ökat med 44 procent. Större delen av tillväxten ligger inom Kosttillskott. Vårt nya avtal med Pharmavite i USA är ett viktigt steg i den fortsatta expansionen av affärsområdet. Jag ser det som ett av våra viktigaste avtal hittills inom Kosttillskott, då det ger oss bra täckning i hela dagligvaruhandeln och de stora drugstorekedjorna i USA", säger Michael Oredsson, VD för Probi.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-10-19 kl 08.45.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se (michael.oredsson@probi.se)

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2010 var 81,1 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 200 aktieägare. Läs mer på www.probi.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/probi/r/fortsatt-hog-tillvaxt-och-genombrott-i-usa-for-kosttillskott,c9175387

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1988270&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF