Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi AB​Bokslutskommuniké 2010

08:45 / 26 January 2011 Probi Press release

Probis bästa år hittills med en omsättningsökning på 23 procent och en ökning av rörelseresultat med 31 procent· Nettoomsättningen för året uppgick till 80,4 miljoner SEK (65,5) och för fjärde kvartalet till 21,9 miljoner SEK (15,8). · Rörelseresultatet för året uppgick till 18,1 miljoner SEK (13,8) och för fjärde kvartalet till 3,0 miljoner SEK (1,8). · Resultat efter skatt för året uppgick till 13,7 miljoner SEK (10,8) och för fjärde kvartalet till 2,4 miljoner SEK (1,4). · Resultat efter skatt per aktie för året uppgick till 1,46 SEK (1,15) och för fjärde kvartalet till 0,26 SEK (0,15). · Kassaflödet för året uppgick till 18,1 miljoner SEK (10,4) och för fjärde kvartalet till 12,4 miljoner SEK (1,3). · Probi och Danone ingick tioåriga licensavtal gällande ProViva. · I nettoomsättning och resultat ingår en ersättning på 10 miljoner SEK som Probi erhöll från Skånemejerier i samband med att Danone-avtalen trädde i kraft. · Lanseringen av ProbiMage och ProbiFrisk i samarbete med Bringwell har skapat en ledande position på den svenska marknaden för probiotiska kosttillskott. · Distributionsavtal gav Camox Pharmaceuticals rätt att sälja Probis kosttillskottsprodukter för immunförsvar och maghälsa på den sydafrikanska marknaden. · Royaltyintäkterna från ProViva ökade med 11 procent under 2010. · Nedskrivning av aktiverade utvecklingsutgifter med 3,0 miljoner SEK. · Styrelsen föreslår utdelning om totalt 9,4 miljoner SEK (4,7) som utgörs av 50 öre per aktie i enlighet med bolagets utdelningspolicy samt en extra utdelning om 50 öre per aktie.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet:

· Nytt långsiktigt samarbetsavtal med Institut Rosell gällande kosttillskott för maghälsa baserat på Lp299v. Samarbetet med Institut Rosell utgör basen för 20 procent av Probis omsättning. · Nytt avtal med Alapis Group gällande distribution av Probis kosttillskott för immunförsvar i Grekland och Cypern.

VD-KOMMENTAR:

"Probis starka tillväxt i både omsättning och rörelseresultat under 2010 beror framför allt på att vi lyckats med våra nyckelprojekt. De nya avtalen med Danone och den framgångsrika lanseringen av ProbiMage och ProbiFrisk i Sverige är de viktigaste anledningarna till att 2010 blev så framgångsrikt. Samarbetet med Danone kommer att ha mycket stor betydelse för Probi genom att våra intäkter från ProViva i Sverige säkras. Vi ser också en betydande potential  i den internationella lanseringen då Danone beskriver ProViva som en prioriterad produkt inom probiotika och i sin satsning på juicer och fruktdrycker", säger Michael Oredsson, VD för Probi.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-01-26 kl 08.45


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se (michael.oredsson@probi.se)

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2010 var 81,1 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 200 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF