Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Skandia Liv ny storägare i Probi

Skandia Liv har ökat sitt innehav i Probi, från 191 837 till 703 240 aktier, vilket motsvarar 7,51 procent av kapitalet och rösterna. Det framgår av e...

10:50 / 7 Sep Probi Press release

Probi gör återköp av egna aktier

Styrelsen i Probi AB har fattat beslut om att göra återköp av egna aktier i enlighet med årsstämmans beslut.Probis årsstämma den 28 april 2011 bemynd...

08:45 / 15 Aug Probi Press release

Delårsrapport 2011-01-01 - 2011-06-30

Fortsatt hög tillväxt och kraftig resultatförbättringAndra kvartalet 2011 · Nettoomsättningen uppgick till 24,0 MSEK (16,0). · Rörelseresultatet uppg...

08:45 / 19 Jul Probi Press release

Probis årsstämma 2011

På Probis årsstämma den 28 april 2011 i Lund beslutades bland
annat följande:
· Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förslag
t...

17:25 / 28 Apr Probi Press release

Delårsrapport 2011-01-01 - 2011-03-31

Omsättningen ökar 50 % och vinsten fördubblasJANUARI-MARS 2011 · Nettoomsättningen uppgick till 23,9 miljoner SEK (15,9). · Rörelseresultatet uppgick...

08:45 / 28 Apr Probi Press release

Probi kommer att lämna egen ansökan till EFSA

EFSA­- European Food Safety Authority - har gjort en negativ rekommendation angående 13.1-ansökningar för hälsopåstående inom maghälsa för Probis bakt...

14:45 / 8 Apr Probi Press release

Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ)

Årsstämma i Probi AB (publ) hålls torsdagen den 28 april
2011 kl.15.00, Edison Park, Emdalavägen 16, Lund. Anmälan om
deltagande i stämman ska gör...

15:45 / 29 Mar Probi Press release

Probi inleder återköp av egna aktier

Styrelsen i Probi AB har fattat beslut om att inleda återköp av egna aktier i enlighet med årsstämmans beslut.Probis årsstämma den 22 april 2010 bemyn...

08:45 / 7 Mar Probi Press release

Probi AB​Bokslutskommuniké 2010

Probis bästa år hittills med en omsättningsökning
på 23 procent och en ökning av rörelseresultat med 31
procent
· Nettoomsätt...

08:45 / 26 Jan Probi Press release