Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi och Danone ingår tioåriga licensavtal

08:40 / 29 July 2010 Probi Press release

Probi och Danone, via Danones dotterbolag, har idag ingått tioåriga licensavtal som ger Danone exklusiv global rätt utanför Nordamerika att använda Probis bakterie Lp299v och annan relevant teknologi i probiotiska fruktdrycker och fruktjuicer för maghälsa. Danone har också ingått ett avtal med Skånemejerier angående förvärv av 51 % av ProViva AB.

Probis nya långsiktiga avtal med Danone har konkurrenskraftiga roylties under hela avtalstiden och ger möjlighet till forsatt hög tillväxt för ProViva i Sverige. De skapar också möjligheter till att bygga en internationell affär i enlighet med den svenska framgångsmodellen. 

Probi kommer att före årskiftet få en engångsbetalning från Skånemejerier för rättigheter och har dessutom möjlighet att få ytterligare en engångsbetalning vid myndighetsgodkännande av hälsopåståenden i Europa.

“Probi och Danone går in i ett samarbete som kommer att säkra intäkter över lång tid från Probis svenska ProViva-affär och som skapar en plattform med möjlighet till internationell tillväxt. Danone är ett av världens främsta företag inom hälsosamma livsmedel och har bättre förutsättningar än något annat bolag att på global basis upprepa den svenska framgången med ProViva”, säger Michael Oredsson, VD på Probi. Avtalens giltighet är beroende av vissa villkor, bl.a. gällande omorganisation av ProViva AB, vilka förväntas vara uppfyllda före årsskiftet.

För mer information, kontakta: Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23, mobil: 0707-18 89 30, e-post: .

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2009 var 65,5 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Om Danone Danone är ett av världens mest framgångsrika mejeriföretag, med missionen att främja hälsan via maten för så många människor som möjligt. Framför allt är det framgångarna inom detta område som bidragit till Danones fortlöpande tillväxt.

Show as PDF