Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2010.01.01 – 2010.06.30

08:52 / 20 July 2010 Probi Press release

Nettoomsättningen ökade med 1,9 msek och rörelseresultatet med 1,4 msek rensat för engångsintäkt från Kraft i andra kvartalet 2009.

· Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till 31,9 miljoner SEK (35,4) och för andra kvartalet till 16,0 miljoner SEK (19,5). (Nettoomsättning 2009 exklusive engångsintäkten från Kraft Q1-Q2: 30,0 och Q2: 14,1.)

· Rörelseresultatet för rapportperioden uppgick till 5,8 miljoner SEK (8,9) och för andra kvartalet till 2,7 miljoner SEK (6,8). (Rörelseresultat 2009 exklusive engångsintäkten från Kraft Q1-Q2: 3,5 och Q2: 1,3.)

· Resultat efter skatt för rapportperioden uppgick till 4,5 miljoner SEK (7,2) och för andra kvartalet till 2,1 miljoner SEK (5,1). (Resultat efter skatt 2009 exklusive engångsintäkten från Kraft Q1-Q2: 3,2 och Q2: 1,1.)

· Resultat efter skatt per aktie för rapportperioden uppgick till 0,48 SEK (0,77) och för andra kvartalet till 0,23 SEK (0,54). (Resultat efter skatt per aktie 2009 exklusive engångsintäkten från Kraft Q1-Q2: 0,34 och Q2: 0,11.)

· Kassaflödet för rapportperioden uppgick till 4,8 miljoner SEK (9,2) och för andra kvartalet till 3,1 miljoner SEK (5,8). (Kassaflöde 2009 exklusive engångsintäkten från Kraft Q1-Q2: 3,8 och Q2: 0,4.)

· Avtal med Generica Ltd. gällande lansering av Probis kosttillskott för maghälsa i Tjeckien och Slovakien.

· Nettoomsättningen inom Kosttillskott var 4,9 miljoner SEK (3,5), en ökning med 39 procent jämfört med andra kvartalet 2009.

· Royaltyintäkterna från ProViva var 10,7 miljoner SEK (9,4), en ökning med 14 procent jämfört med andra kvartalet 2009.

VD-KOMMENTAR:

”Vi ser en fortsatt positiv utveckling av hela vår verksamhet i andra kvartalet 2010. Lanseringen av varumärkena ProbiMage och ProbiFrisk går över förväntan, vi sluter avtal för kosttillskott på ytterligare nya marknader och försäljningen av ProViva ökar stadigt.” , säger Michael Oredsson, VD för Probi.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:   Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30; e-post: michael.oredsson@probi.se (michael.oredsson@probi.se)

OM PROBI   Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2009 var 66,2 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF