Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2010.01.01 - 2010.03.31

08:45 / 22 April 2010 Probi Press release

Rörelseresultatet ökar med 45 procent under Q1 med oförändrad omsättning

  • Nettoomsättningen uppgick till 15,9 miljoner SEK (15,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,2 miljoner SEK (2,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,4 miljoner SEK (2,1).
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,26 SEK (0,23).
  • Kassaflödet uppgick till 1,7 miljoner SEK (3,4).
  • Probis kosttillskott för immunförsvar lanseras i Sydafrika.
  • Positiva resultat med Probis probiotika i klinisk humanstudie på personer med IBS genomförd i Indien.
  • Royaltyintäkterna för ProViva var 8 procent högre än första kvartalet 2009.
  • Probi bedömer att rörelseresultat och kassaflöde kommer att vara positivt 2010.Viktiga händelser efter periodens slut:
  • Probi inrättar Vetenskapligt Råd.VD-KOMMENTAR:”Att rörelseresultatet under första kvartalet ökar med 45 procent jämfört med Q1 2009 visar att vi har en stark affärsmodell. Omsättningen är oförändrad jämfört med Q1 2009, men vi kan notera att intäkterna från ProViva var de högsta sedan lanseringen 1994. För att ytterligare befästa Probis ledande roll inom probiotisk forskning inrättar vi nu ett Vetenskapligt Råd med världsledande forskare inom nyckelområden för probiotika.” , säger Michael Oredsson, VD för Probi.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30; e-post: stribuerad 2010-04-22 kl. 08.45


Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30; e-post: michael.oredsson@probi.se

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2009 var 66,2 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF