Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis kosttillskott för immunförsvar lanseras i Sydafrika

08:45 / 25 March 2010 Probi Press release

Probi har tecknat ett distributionsavtal som ger Camox Pharmaceuticals rätt att sälja Probis kosttillskott för immunförsvar på den sydafrikanska marknaden. Avtalet är det första för immunprodukten utanför Norden och bygger på försäljning av färdig produkt till distributör vilket ger större intjäningspotential än Probis traditionella royaltymodell. På några års sikt har samarbetet med Camox potential att generera en årlig omsättning på runt 5 miljoner SEK med god lönsamhet. Detta skulle göra Sydafrika till en av Probis större marknader inom kosttillskott. Lanseringen förväntas ske under det tredje kvartalet 2010 och bedöms då påverka årets resultat positivt.

”Sydafrika är den första marknaden utanför Norden som lanserar vår immunprodukt. Den sydafrikanska marknaden växer snabbt och här finns en lång tradition av att konsumera probiotiska kosttillskott. Marknaden har hög potential och vi är imponerade av Camox kompetens och entusiasm. Deras affärsmodell med fokus på marknadsföring mot specifika målgrupper inom sjukvården och mot apotek har visat sig mycket framgångsrik för Probis produkter i exempelvis Polen, säger Michael Oredsson, VD på Probi.

Camox Pharmaceuticals är ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen i Sydafrika och säljkåren fokuserar på specialister, allmänläkare, apotek, kliniker och sjukhus. Bolaget är en del av koncernen Amalgamated Healthcare Group som levererar hälsoprodukter till över 5 500 förskrivande läkare, 1 500 apotek, mer än 100 sjukhus och över 1 000 kliniker i landet. Koncernens omsättning översteg 150 miljoner US-dollar under 2008.

"Probi har under sex år utvecklat en probiotisk immunprodukt för att förhindra infektioner som förkylningar och minimera symptom i samband med dessa . Vi är mycket glada att kunna lansera denna kliniskt väldokumenterade produkt i Sydafrika. Probis produkt passar vår filosofi att marknadsföra högkvalitativa och innovativa produkter. Vår affärsmodell kommer definitivt att vara rätt strategi för Probis produkt, säger Mr Suhail Gani, VD för Camox Pharmaceuticals.


För mer information, kontakta: Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23, mobil: 0707 18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se. Niklas Bjärum, Marknads- och försäljningsdirektör Probi, tel: 046-286 89 67, mobil: 0705 38 88 64, e-post: niklas.bjarum@probi.se. Suhail Gani, VD Camox Pharmaceuticals, tel. +27 11 309 2700, mobil: +27 82 440 8151, e-post: sgani@ahcare.com.

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2009 var 65,5 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se. Om Camox Pharmaceuticals Camox Pharmaceuticals är ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen i Sydafrika. Camox Pharmaceuticals säljkår fokuserar på allmänläkare, apotek, kliniker och sjukhus. Bolaget är en del av Amalgamated Healthcare Group, en leverantör av farmaceutiska produkter och tjänster i Sydafrika. Koncernen levererar till över 5 500 förskrivande läkare, 1500 apotek, mer än 100 sjukhus och över 1 000 kliniker i landet samtidigt som de också når konsumenter genom sitt nätverk på 60 apotek. Gruppens intäkt överskred 150 miljoner US-dollar 2008.

Show as PDF