Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi tecknar nytt långsiktigt avtal med Institut Rosell

08:30 / 20 December 2010 Probi Press release

Probi har tecknat ett nytt långsiktigt avtal med Institut Rosell gällande kosttillskott baserade på Probis bakterie Lp299v™. Det nya avtalet ersätter det sju år gamla avtalet med Institut Rosell som idag utgör basen för cirka 20 procent av Probis totala omsättning. Det nya avtalet gäller initialt i sju år. Probi får flera nya möjligheter, framför allt högre produktmarginaler och ökade möjligheter att göra egna distributionsavtal eller lansera kosttillskott för maghälsa på egen hand i stora delar av världen. Avtalet förväntas ge en positiv resultateffekt för Probi redan under andra kvartalet 2011."Kosttillskott är vårt snabbast växande affärsområde och av mycket stor betydelse för oss. Det nya avtalet med Institut Rosell säkerställer befintliga intäktsströmmar och ger möjlighet till högre intäkter och lönsamhet på marknader där vi redan samarbetar. Samtidigt ger det Probi ökade möjligheter att agera självständigt och driva både omsättning och lönsamhet på en rad andra marknader", säger Michael Oredsson, VD på Probi.

Det nya avtalet ger Institut Rosell rätten att fortsätta producera kapslar baserade på Probis bakterie Lp299v™. Samtidigt får Institut Rosell rätt att fortsätta sälja produkten på exklusiv licens i bland annat Frankrike, Spanien, Grekland, Benelux, Kanada, stora delar av Sydamerika samt i enskilda säljkanaler i USA.

De viktigaste fördelarna för Probi med det nya avtalet är:

· Nuvarande licensintäkter säkerställs på lång sikt · Produktmarginaler och service från Institut Rosell förbättras · Försörjning av en produkt av mycket hög kvalité till konkurrenskraftiga priser säkerställs · Probi har genom omförhandling återtagit möjligheten att på egen hand eller tillsammans med andra partners lansera kosttillskott för maghälsa i Kina, Indien, och Sydafrika


För mer information kontakta: Michael Oredsson, VD Probi, telefon: 046 286 89 23, mobil: 0707 18 89 30, e-mail: michael.oredsson@probi.se Niklas Bjärum, Marknads- och försäljningsdirektör Probi, telefon: 046 286 89 67, mobil: 0705 38 88 64, e-mail: niklas.bjarum@probi.se (niklas.bjarum@probi.se)

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2009 var 65,5 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se. Om Institut Rosell Institut Rosell är ett fransk-kanadensiskt företag specialiserat på urval, utveckling, produktion och marknadsföring av probiotiska blandningar för människans näring och hälsa. Som expert på levande mikroorganismer sedan 1934 genomför Institut Rosell ambitiösa forskningsprogram för att bättre förstå egenskaperna, funktionen och de gynnsamma hälsoeffekterna av dessa probiotiska blandningar. Institut Rosell är en del av Lallemand-gruppen, ett privatägt företag med huvudkontor i Montreal i Kanada och Toulouse i Frankrike och med produktion i olika länder runt om i världen. Läs mer på www.institut-rosell.com eller kontakta human@lallemand.com

Show as PDF