Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Utökat samarbete med Camox i Sydafrika väntas ge ca 5 miljoner SEK i ökade intäkter första året

08:55 / 18 October 2010 Probi Press release

Probi har tecknat ett nytt avtal med Camox Pharmaceuticals, ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen i Sydafrika. Det nya avtalet ger Camox Pharmaceuticals rättigheter att lansera två nya produkter i Sydafrika baserade på Probis bakteriestam Lp299v. Avtalet kompletterar det som undertecknades i mars 2010 avseende Probis immunprodukt. Lanseringen av de nya produkterna kommer att ske runt halvårsskiftet 2011. Probis nettoomsättning förväntas öka med ca 5 miljoner kronor under de första 12 månaderna efter lansering och Probis nettoresultat kommer att påverkas positivt redan under 2011. Detta är i tillägg till de redan förväntade intäkterna och den positiva resultatpåverkan från det första avtalet med Camox.

"Sydafrika är en marknad med betydande tillväxtpotential och det finns stor efterfrågan på probiotika med effekter på både immunförsvar och inom mag- och tarmområdet. Våra produkter kommer att spela en viktig roll här”, säger Michael Oredsson, VD på Probi.

Det nuvarande licensavtalet med Institut Rosell i Sydafrika avseende Lp299v kommer att löpa parallellt med det nya avtalet.

"Det nya avtalet innebär att Probi säljer färdiga produkter direkt till Camox. Denna affärsmodell innebär att Probi kan öka intäkter och vinst i snabbare takt", säger Michael Oredsson. Mr Suhail Gani, VD för Camox Pharmaceuticals, är entusiastisk inför det nya avtalet.

"Detta ger oss ytterligare möjligheter att erbjuda vetenskapligt dokumenterad probiotika till en stor målgrupp i Sydafrika som verkligen efterfrågar dessa produkter. Samarbetet med Probi kommer att bidra väsentligt till vår tillväxt under de närmaste åren”, säger Suhanil Gani.


För mer information kontakta: Michael Oredsson, VD Probi, telefon: 046 286 89 23, mobil: 0707 18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se Niklas Bjärum, Marknads- och försäljningsdirektör Probi, telefon: 046 286 89 67, mobil: 0705 38 88 64, e-post: niklas.bjarum@probi.se (niklas.bjarum@probi.se) Suhail Gani, VD Camox Pharmaceuticals, telefon: +27 11 309 2700 , mobil: +27 82 440 8151, e-post: sgani@ahcare.com (sgani@ahcare.com)

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2009 var 65,5 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.    Om Camox Pharmaceuticals Camox Pharmaceuticals är ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen i Sydafrika. Camox Pharmaceuticals säljkår fokuserar på allmänläkare, apotek, kliniker och sjukhus. Bolaget är en del av Amalgamated Healthcare Group, en leverantör av farmaceutiska produkter och tjänster i Sydafrika. Koncernen levererar till över 5 500 förskrivande läkare, 1500 apotek, mer än 100 sjukhus och över 1 000 kliniker i landet samtidigt som de också når konsumenter genom sitt nätverk på 60 apotek. Gruppens intäkt överskred 150 miljoner US-dollar 2008.

Show as PDF