Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis svenska förkylningsstudie publicerad i European Journal of Nutrition

08:45 / 13 October 2010 Probi Press release

Signifikant minskad förkylningsrisk och färre dagar med förkylningssymptom. Det är huvudresultaten från den omfattande svenska förkylningsstudie med Probis bakterier som nu har publicerats i European Journal of Nutrition, (DOI 10.1007/s00394-010-0127-6). Den unika bakteriekombination som har undersökts i studien finns numera kommersiellt tillgänglig för svenska konsumenter både som livsmedel i Bravojuicen Friscus och som kosttillskott i ProbiFrisk.

”Publicering i European Journal of Nutrition bekräftar studiens trovärdighet och stärker Probis varumärke. Vi har redan lanserat produkter baserade på den bakterie­kombination som i studien visat sig vara framgångsrik och effektiv. Publiceringen av studien ökar också intresset för produkten bland nya kunder och på nya marknader”, säger Michael Oredsson, VD på Probi AB. 

European Journal of Nutrition (EJN) utkommer sedan 1960 och publicerar originalarbeten, recensioner och korta meddelanden om nutritionsvetenskap.

Studien som genomfördes under 2006 och 2007 med 272 friska försökspersoner i Lund och Uppsala var dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad. Huvudändamålet med studien var att undersöka om frekvensen av förkylningar kunde minskas genom intag av en kombination av två av Probis patenterade bakterier, en Lactobacillus plantarum (DSM 15312)-stam och en Lactobacillus paracasei (DSM 13434)-stam.

Resultatet visade tydligt att intag av de två bakterierna är gynnsamt för immun­försvaret. Under de tre månader som försökspersonerna följdes var förkylnings­frekvensen i probiotikagruppen (121 förkylningar) signifikant lägre än i placebogruppen (170 förkylningar). Antalet dagar med förkylningssymptom minskade också signifikant i probiotikagruppen, där genomsnittet var 6,2 dagar medan motsvarande siffra i placebogruppen var 8,6 dagar. Graden av symptom för de försökspersoner som fick en förkylning under studiens gång var också lägre i den aktiva gruppen jämfört med i placebogruppen.


För mer information, kontakta: Michael Oredsson, VD, Probi, tel. +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se (michael.oredsdsson@probi.se) Niklas Larsson, Forskningschef,  tel. +46 46 286 89 21 eller mobil +46 761 18 26 99, e-post: niklas.larsson@probi.se (niklas.larsson@probi.se)

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2009 var 66,2 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF