Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis och Bringwells samarbete skapar ledande position på den svenska marknaden redan efter sex månader

08:40 / 5 October 2010 Probi Press release

Redan ett halvår efter att Probi och Bringwell lanserade sitt samarbete har Probi-produkterna ProbiMage och ProbiFrisk tagit en klart ledande position inom probiotika i hälsofackhandeln och på apoteken. Lanseringen kommer redan under 2010 att generera intäkter om cirka 7 MSEK för Probi.

I december 2009 tecknade Probi avtal med Bringwell/Green Medicine om att lansera Probis kosttillskott för maghälsa (ProbiMage) och immunförsvar (ProbiFrisk) i Norden. Den svenska lanseringen genomfördes på apotek och i hälsofackhandel i mars/april 2010 av Bringwells svenska dotterbolag Green Medicine.

Bringwell/Green Medicines ambition var att förnya den svenska probiotikamarknaden. ProbiMage och ProbiFrisk lanserades därför som indikationsspecifika produkter med betoning på stark vetenskaplig dokumentation, vilket är kännetecknande för Probis probiotika. Strategin visade sig vara framgångsrik och har resulterat i att Probi etablerat sig som en ledande aktör inom probiotika både på apotek och i hälsofackhandeln.

”Med lanseringen flyttade vi fram våra positioner mot marknaden i vår strävan att bygga ett eget varumärke direkt mot konsumenterna. Samarbetet med Bringwell/Green Medicine har så här långt utvecklats över förväntan. Marknadsföringen har under sommarhalvåret fokuserats på ProbiMage och det är också den produkt som har sålt klart bäst under de första sex månaderna. Vi kan konstatera att vi har fått bra utdelning på vår investering redan i startfasen”, säger Michael Oredsson, VD på Probi.

Försäljningsprognosen för sortimentet för 2010 kommer att överträffas och Probis affärsområde Kosttillskott, som 2009 omsatte 16 MSEK, förväntas därmed få ett tillskott på cirka 7 MSEK omsättning. Lanseringen genomfördes i mars/april och cirka två tredjedelar av försäljningen sker genom apotek och resten i hälsofackhandeln.

 ”Probis unika kliniska dokumentationen har varit nyckeln i den framgångsrika lanseringen. Genom att lyfta fram forskningen och de unika stammarna skapade vi en hög trovärdighet samtidigt som vi skilde ut oss från mängden. Detta var möjligt tack vare Probis unika kliniska dokumentation. Genom att lyfta fram forskningen och de unika stammarna skapade vi en hög trovärdighet samtidigt som vi skilde ut oss från mängden”, säger Tom Johnsson, grundare av GreenMedicine. 

Lanseringen av Probis kosttillskott i Norge och Finland har börjat planeras och dessa lanseringar kommer att genomföras snarast möjligt.


För mer information, kontakta: Michael Oredsson, VD, Probi, tel. +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30 e-post: michael.oredsson@probi.se (michael.oredsson@probi.se) David Rönnberg, VD Bringwell tel. + 46 8 412 72 00, e-post: david.ronnberg@bringwell.com (david.ronnberg@bringwell.com) Tom Johnsson, Green Medicine, tel. + 46 40 94 91 95, e-post: tom@greenmedicine.se (tom@greenmedicine.se)

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2009 var 65,5 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se (http://www.probi.se). Om Bringwell Bringwell är Nordens ledande leverantör av egenvårdsprodukter. Bolaget omsatte 742,9 MSEK under 2009, med en bruttomarginal om över 62 %. Bringwells strategi är att växa såväl organiskt som genom förvärv. Under 2008 förvärvade Bringwell de nordiska rättigheterna för några av Skandinaviens viktigaste hälsokostprodukter Kan Jang, Chi San, Chisandra, Arctic Root, Rysk rot och Femineral. Därutöver förvärvades Biokraft AB som ger Bringwell utökad produktionskapacitet samt bredare produktportfölj. Bringwell AB (publ) som är anslutet till First North, Evli Bank Plc. är dess Certified Adviser. Bringwell utvecklar egna kliniskt dokumenterade varumärken och patenterade substanser. I tillägg till egna varumärken inlicensierar Bringwell intressanta produkter till den nordiska marknaden. Läs mer på www.bringwell.com

Show as PDF