Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Förändring i Probis styrelse

10:45 / 1 October 2010 Probi Press release

Annika Espander, ledamot i Probis styrelse sedan 2009, tillträder som chef för Private Banking på Handelsbanken den 1 oktober 2010. I samband med detta frånträder Annika Espander samtliga sina externa styrelseuppdrag och hon lämnar därför Probis styrelse per den 30 september.

Ersättare utses i samband med ordinarie bolagsstämma 2011.


För mer information, kontakta: Per Lundin, styrelseordförande, mobil: 070-5741171, e-post: per.lundin@transit.se Michael Oredsson, vd, telefon 046-286 89 23, mobil 070-718 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se 

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2009 var 65,5 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF