Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Engångsbetalning på 10 MSEK till Probi från Skånemejerier när Danone-avtalen träder i kraft

08:45 / 1 October 2010 Probi Press release

Probi erhåller en engångsbetalning på 10 MSEK från Skånemejerier, då Danone-avtalen formellt trädde i kraft sent igår. Betalningen erläggs under fjärde kvartalet och kommer att redovisas i sin helhet i 2010 års resultat. Probi har även möjlighet att senare erhålla en större engångsbetalning från Skånemejerier vid ett myndighetsgodkännande av ett hälsopåstående för Probis bakterie Lp299v i Europa.

”Denna initiala engångsbetalning markerar första milstolpen i Probis hittills viktigaste avtal. Detta avtal säkrar fortsatt konkurrenskraftiga royalty-intäkter från ProViva i Sverige under tio år. Därutöver tillkommer möjligheten till royalty-intäkter från den internationella lanseringen av produkterna. Vår intäktspotential här är betydligt större än de intäkter vi har från ProViva i Sverige”, säger Michael Oredsson, VD på Probi.

”Probi och Danone har ett gemensamt intresse i att göra ProViva till en internationell framgång. Vi har redan påbörjat samarbetet med Danone för att säkra hälsopåstående i Europa för Lp299v, den probiotiska bakterien i ProViva.”

I juli tecknade Probi och Danone exklusiva licensavtal. Dessa avtal blir nu formellt giltiga när Danone förvärvat 51 procent av ProViva AB från Probis samarbetspartner Skånemejerier. Skånemejerier äger fortsatt resterande 49 procent. ProViva AB har en slagkraftig organisation på plats. Probi kommer att ha en observatörsplats i bolagets styrelse.

 För ytterligare information om Danone-avtalet finns frågor och svar på Probis webbplats: probi.se/blog/2010/08/danone-fragor-och-svar-pa-avtalet (probi.se/blog/2010/08/danone-fragor-och-svar-pa-avtalet)


För mer information kontakta: Michael Oredsson, vd, telefon 046-286 89 23, mobil 070-718 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se 

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2009 var 65,5 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF