Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2010.01.01 - 2010.09.30

08:45 / 20 October 2010 Probi Press release

Engångsintäkt genom Danoneaffären påverkar omsättning och resultat i tredje kvartalet

· Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till 58,5 miljoner SEK (49,7) och för tredje kvartalet till 26,7 miljoner SEK (14,3). · Rörelseresultatet för rapportperioden uppgick till 15,1 miljoner SEK (12,0) och för tredje kvartalet till 9,2 miljoner SEK (3,1). · Resultat efter skatt för rapportperioden uppgick till 11,3 miljoner SEK (9,3) och för tredje kvartalet till 6,7 miljoner SEK (2,1). · Resultat efter skatt per aktie för rapportperioden uppgick till 1,20 SEK (1,00) och för tredje kvartalet till 0,72 SEK (0,23). · Kassaflödet för rapportperioden uppgick till 5,7 miljoner SEK (11,6) och för tredje kvartalet till 0,8 miljoner SEK (2,5). · Probi tecknade 10-åriga licensavtal med Danone och redovisar en engångsintäkt på 10 miljoner SEK i tredje kvartalet. Beloppet utbetalas från Skånemejerier i fjärde kvartalet. · Nedskrivning av aktiverade utvecklingskostnader med 3,0 miljoner SEK. · Probi har etablerat en ledande position på den svenska marknaden för probiotiska kosttillskott genom samarbetet med Bringwell. · Probis samarbete med Camox Pharmaceuticals, Sydafrika, utökas.

VD-KOMMENTAR:

”De avtal vi tecknat med Danone gällande ProViva är av stort långsiktigt värde för Probi. Avtalen säkrar intäkter på den svenska marknaden och vi ser en stor potential i möjligheten till en internationell lansering. Vi noterar också med tillfredställelse att vi har en organisk tillväxt på 17 procent i kvartalet, vilket bland annat beror på den framgångsrika lanseringen av ProbiMage och ProbiFrisk”, säger Michael Oredsson, VD för Probi.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30; e-post: michael.oredsson@probi.se (michael.oredsson@probi.se)

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2009 var 66,2 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF