Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Bokslutskommuniké 2009

08:45 / 27 January 2010 Probi Press release

Vinstökning 2009 trots minskad omsättning

 • Nettoomsättningen för året uppgick till 65,5 miljoner SEK (68,0) och för fjärde kvartalet till 15,8 miljoner SEK (15,7).
 • Rörelseresultatet för året uppgick till 13,8 miljoner SEK (10,2) och för fjärde kvartalet till 1,8 miljoner SEK (2,5).
 • Resultat efter skatt för året uppgick till 10,8 miljoner SEK (8,0) och för fjärde kvartalet till 1,4 miljoner SEK (1,4).
 • Resultat efter skatt per aktie för året uppgick till 1,15 SEK (0,85) och för fjärde kvartalet till 0,15 SEK (0,15).
 • Kassaflödet för året uppgick till 10,4 miljoner SEK (13,9) och för fjärde kvartalet 1,3 miljoner SEK (5,7).
 • Bravo Friscus, ny probiotisk juice, med positiva effekter på immunförsvaret lanserades i Sverige under hösten tillsammans med Skånemejerier.
 • Samarbetsavtal med Bringwell gällande lansering av Probis kosttillskott för maghälsa och immunförsvar med Probis egna varumärken på den nordiska marknaden under 2010.
 • Jarrow Formulas lanserar 2010 Probis kosttillskott för maghälsa på USA:s hälsokostmarknad genom nytt avtal med Institut Rosell.
 • Merck KgaA lanserar Probis kosttillskott för maghälsa i latinamerika genom nytt avtal i januari 2010 med Institut Rosell.
 • Probis leveransavtal med Kraft upphörde 2009, vilket medförde en minskning av Probis nettoomsättning jämfört med 2008, men gav en engångsintäkt i Q2 2009 på 5,4 miljoner SEK.
 • Royaltyintäkterna från ProViva har fortsatt att öka och steg med 7 procent under 2009.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 50 öre per aktie.VD-KOMMENTAR:”Probis resultatökning på helåret är ett positivt bevis på att våra insatser bär frukt. Under 2009 har vi fortsatt att bredda vår affär med nya lanseringar inom Functional Food och avtal inom Kosttillskott. Från att vara ett ingrediensföretag inom probiotika kan vi nu erbjuda färdiga produkter under egna varumärken inom både immun- och maghälsa.” , säger Michael Oredsson, VD för Probi.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30; e-post: michael.oredsson@probi.se

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2009 var 66,2 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF