Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 2010.01.01 - 2010.09.30

Engångsintäkt genom Danoneaffären påverkar omsättning och resultat i tredje kvartalet · Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till 58,5 miljo...

08:45 / 20 Oct Probi Press release

Förändring i Probis styrelse

Annika Espander, ledamot i Probis styrelse sedan 2009, tillträder som chef för Private Banking på Handelsbanken den 1 oktober 2010. I samband med dett...

10:45 / 1 Oct Probi Press release

Probi och Danone ingår tioåriga licensavtal

Probi och Danone, via Danones dotterbolag, har idag ingått tioåriga licensavtal som ger Danone exklusiv global rätt utanför Nordamerika att använda Pr...

08:40 / 29 Jul Probi Press release

Delårsrapport 2010.01.01 – 2010.06.30

Nettoomsättningen ökade med 1,9 msek och rörelseresultatet med 1,4 msek rensat för engångsintäkt från Kraft i andra kvartalet 2009. · Nettoomsättning...

08:52 / 20 Jul Probi Press release

Probis årsstämma 2010

På Probis årsstämma den 22 april beslutades bland annat följande: Årsstämman fastställde årsredovisning samt beviljade styrelsens föreslagna vinstutde...

17:15 / 22 Apr Probi Press release

Delårsrapport 2010.01.01 - 2010.03.31

Rörelseresultatet ökar med 45 procent under Q1 med oförändrad omsättningNettoomsättningen uppgick till 15,9 miljoner SEK (15,9).Rörelseresultatet uppg...

08:45 / 22 Apr Probi Press release

Bokslutskommuniké 2009

Vinstökning 2009 trots minskad omsättningNettoomsättningen för året uppgick till 65,5 miljoner SEK (68,0) och för fjärde kvartalet till 15,8 miljoner ...

08:45 / 27 Jan Probi Press release