Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi och Skånemejerier lanserar probiotisk juice som förbättrar immunförsvaret

11:00 / 27 August 2009 Probi Press release

Skånemejerier och Probi presenterar idag en ny probiotisk juice som förbättrar immunförsvaret – Bravo Friscus. Det är världens första probiotiska juice med vetenskapligt bevisade positiva effekter på immunförsvaret vid förkylningar. Lanseringen, som inleds på den svenska marknaden i september, öppnar upp stora möjligheter för Probi på den globala immunmarknaden.

Bravo är Nordens största varumärke inom juicemarknaden och innehåller 100 procent naturlig fruktjuice. Den nya juicen Bravo Friscus innehåller en unik sammansättning av Probis bakterier. Probi och Skånemejerier har tillsammans utvecklat den nya juicen som lanseras i två smaker – apelsin och äpple. Apelsin är den i särklass populäraste juicen i världen och Probi och Skånemejerier är ensamma om att ha lyckats att kombinera apelsinjuice och probiotika utan att kompromissa på smak eller hållbarhet. Bravo Friscus blir också den första produkten i världen med Probis nya kombination av probiotiska bakterier.

”Det finns en stor efterfrågan på produkter som förbättrar immunsystemet. De är dessutom mycket starkt att kunna visa på verkliga effekter på förkylning och inte bara påverkan på immunmarkörer i blodet. Vi tar med dagens lansering steget in på den globala immunmarknaden med ett uppskattat värde på cirka 40 miljarder kronor. En god produkt med vetenskapligt dokumenterad effekt har en stor kommersiell potential. Det nya sortimentet har förutsättning att bli en framgång på samma sätt som ProViva ”, säger Michael Oredsson, VD på Probi.

Bakom dagens lansering ligger flera års forskning på Probi. Ett antal studier och kliniska tester har genomförts och utvärderats för att uppnå en optimal kombination av probiotikastammarna Lactobacillus plantarum HEAL9 och Lactobacillus paracasei 8700:2. Bakteriekombinationen reducerar symptomen och förkortar förkylningsperioderna.

”Det är numera accepterat i forskarvärlden att probiotika kan påverka vårt immunförsvar och det är ett mycket aktivt forskningsområde. Probis studier utgör en unik bekräftelse på detta. De visar att effekten av kombinationen av de två bakterierna vid förkylningar är överraskande bra, då symptom och förkylningsperiodernas längd minskade, säger professor Åke Lernmark på Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

”Jag har tagit del av resultaten från de bakomliggande placebokontrollerade kliniska studierna som är utförda med hög vetenskaplig nivå. Studierna visar att man med probiotiska livsmedel skulle kunna förbättra sitt naturliga försvar på ett enkelt och effektivt sätt.”

Probi och Skånemejerier genomför idag två presskonferenser kl. 11.00 i Stockholm och Lund där Bravo Friscus presenteras. Bravo Friscus kommer att finnas tillgänglig i dagligvaruhandeln i början av september.


För mer information kontakta: Michael Oredsson, VD Probi, tel. 046-286 89 23 eller mobil 0707 18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se Niklas Bjärum, Marknads- och Försäljningsdirektör Probi, tel. 046-286 89 67 eller mobil 0705 38 88 64, e-post: niklas.bjarum@probi.se Åke Lernmark, professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper Universitetssjukhuset MAS, tel. 040 39 19 01

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom affärsområdena functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2008 var 69,4 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen, den nordiska listan, Small Cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF