Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2009.01.01 – 2009.06.30

08:45 / 18 August 2009 Probi Press release

Vinstökning genom avtalad engångsintäkt

  • Nettoomsättningen för delåret uppgick till 35,4 miljoner SEK (35,7) och för andra kvartalet till 19,5 miljoner SEK (20,9).
  • Rörelseresultatet för delåret uppgick till 8,9 miljoner SEK (4,9) och för andra kvartalet till 6,8 miljoner SEK (3,5), en ökning med 81 procent för delåret.
  • Resultat efter skatt för delåret uppgick till 7,2 miljoner SEK (4,2) och för andra kvartalet till 5,1 miljoner SEK (2,8).
  • Resultat efter skatt per aktie för delåret uppgick till 0,77 SEK (0,45) och för andra kvartalet till 0,54 SEK (0,30).
  • Kassaflödet för delåret uppgick till 9,2 miljoner SEK (5,5) och för andra kvartalet 5,8 miljoner SEK (4,5).
  • Leveransavtalet med Kraft upphör, vilket utlöser en garanterad engångsintäkt på 5,4 miljoner SEK under andra kvartalet.
  • Lansering av nytt immunsortiment under andra halvåret tillsammans med Skånemejerier.
  • Fördjupat samarbete med NextFoods som lanserar högkoncentrerad probiotisk dryck i USA.
  • Försäljningen av ProViva utvecklas fortsatt positivt.
  • Probi bedömer att rörelseresultat och kassaflöde kommer att vara positivt 2009.VD-kommentar:”Den garanterade engångsintäkt som nu betalats ut av Kraft ger oss en extraordinärt stor vinst under andra kvartalet. Även om intäkterna från Kraft nu försvinner, åtminstone temporärt, finns det all anledning att se optimistiskt på framtiden. Vi lanserar nu ett nytt immunsortiment tillsammans med Skånemejerier, vi fördjupar samarbetet med NextFoods och lanserar en ny produkt tillsammans med dem.”, säger Michael Oredsson, VD för Probi. Distribuerad 2009-08-18 kl. 8.45


För ytterligare information kontakta: Michael Oredsson, vd Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30 e-post: michael.oredsson@probi.se

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2008 var 69,4 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF