Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi och Skånemejerier redo att lansera nytt immunsortiment

08:45 / 18 May 2009 Probi Press release

Probi och Skånemejerier har i dag ingått ett avtal om lansering av ett helt nytt koncept som stärker kroppens naturliga försvar och hjälper konsumenter med förkylningsproblem. Planen är att lansera sortimentet under andra halvåret av 2009. Probi tar därmed första steget in på immunmarknaden med ett globalt värde av 40 miljarder kronor.

”Vi har haft ett framgångsrikt samarbete kring ProViva med Skånemejerier sedan 1994 och vi ser därför med stor spänning fram emot möjligheten att lansera ett helt nytt dryckessortiment tillsammans med dem”, säger Michael Oredsson, VD på Probi.

Sortimentet ska innehålla de bakterier som Probi utvecklat under flera år och där en omfattande studie presenterades i augusti 2008. En placebokontrollerad, randomiserad förkylningsstudie med 310 frivilliga försökspersoner genomfördes i Berlin av ett oberoende forskningsinstitut på uppdrag av Probi.

”Vi tror att välsmakande produkter där konsumenterna verkligen kommer att märka en effekt i form av bättre motståndskraft samt färre, lindrigare och kortare förkylningsperioder har potential att bli en ny storsäljare i kyldiskarna”, säger Björn Sederblad, VD på Skånemejerier.

Produkten ska innehålla en kombination av två nya probiotikastammar som Probi har patenterat, en inom familjen Lactobacillus plantarum och en inom Lactobacillus paracasei. I Berlinstudien reducerades graden av förkylningssymptom och längden på försökspersonernas förkylningsperioder signifikant i gruppen som fick Probis produkt jämfört med placebo.

Det ur kommersiell synpunkt mest intressanta resultatet var att nära 50 procent av dem som blivit tilldelade Probis produkt tyckte att den hade mycket god effekt och ytterligare drygt 20 procent ansåg att den hade god effekt. Resultaten var betydligt lägre för dem som tilldelats placebo och nästan ingen i denna grupp ansåg att produkten hade mycket god effekt.


För mer information kontakta: Michael Oredsson, VD Probi, telefon 046-286 89 23, mobil 0707 18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se Niklas Bjärum, Marknads- och försäljningsdirektör Probi, tel. 046-286 89 67 eller mobil: 0705 38 88 64, e-post: nb@probi.se Björn Sederblad, VD Skånemejerier, telefon 040-313926 eller mobil 0706 87 57 94, e-post: bjorn.sederblad@skanemejerier.se Peter Odemark, Kommersiell Direktör Skånemejerier 040– 313903 eller mobil 0767 88 80 12 e-post: peter.odemark@skanemejerier.se

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom affärsområdena functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2008 var 69,4 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen, den nordiska listan, Small Cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se. Om Skånemejerier Skånemejerier är det nära företaget med sitt ursprung i Skåne och med Norden som hemmamarknad. Vi tar årligen emot ca 360 Mkg mjölk som bland annat säljs som mjölk, grädde, fil, yoghurt och matlagningsprodukter. I vår portfölj ingår även varumärkena Bravo , ProViva och Allerum Ost. Skånemejerier är en ekonomisk förening som ägs av 628 mjölkbönder i Skåne och delar av Småland. Vi omsätter 2,9 miljarder kronor och har 560 anställda. Läs mer på www.skanemejerier.se.

Show as PDF