Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Stark resultatförbättring jämfört med Q1 2008

08:45 / 22 April 2009 Probi Press release

  • Nettoomsättningen uppgick till 15,9 miljoner SEK (14,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,2 miljoner SEK (1,4), en ökning med 50 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,1 miljoner SEK (1,3).
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,23 SEK (0,14).
  • Kassaflödet uppgick till 3,4 miljoner SEK (1,0).
  • Bästa kvartalet någonsin för ProViva, royaltyintäkter på 10,0 miljoner SEK (9,4).
  • Probi bedömer att rörelseresultat och kassaflöde kommer att vara positivt 2009.VD-kommentar:”Vårt stabila Q1 visar att vår affärsmodell fungerar. Vi ökar rörelseresulatet med 50 procent jämfört med Q1 förra året och har många pågående avtalsförhandlingar trots den dystra utvecklingen i världsekonomin. Mycket glädjande är det också att ProViva slår nytt rekord med det bästa kvartalet hittills sedan starten 1994. Arbetet med lansering av vår nya immunprodukt under hösten 2009 fortsätter med full styrka”, säger Michael Oredsson, VD på Probi.För ytterligare information kontakta:Michael Oredsson, vd Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post: stribuerad 2009-04-22 kl. 8.45

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2008 var 69,4 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm , Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF